A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Boule

En hand som håller i ett bouleklot i centrum av bilden med bouldespelande människor runt omkring.

                                     2019
Boulen fortsätter efter 1 september på Handelsplats
som tidigare i Ikeas lokal måndag och torsdagar mellan
kl. 14.00- 16.00 tillsvidare, mer information kommer
ifall det sker någon förändring. Några frågor kontakta
Bo Carlson  tel 0476-12604 mobil 070-5916443. 

                                
                    
Protokoll från Boulekomittens höstmöte måndag

den 19 november 2018.

§ 1.  Bo carlsson hälsade alla välkomna till
        boulespelarnas höstträff.
§  2. Till att leda mötet valdes Åke Karlsson.
§  3. Till sekreterare utsågs Gudrun Calsson.
§  4. Till ledamöter i boulekommitten valdes 
         Bo Carlsson tillika bouleledare, Kerstin Werlin,
         Ingvar Svensson och Åke Karlsson.
 § 5. Till festkommitte valdes Gudrun Calsson, Birgitta
         Svensson, Kertin Werlin, Ingrid Kalsson och
         Gunilla Calsson.
 § 6.  Bo Calsson informerade om utbytesspel med
          Göteryd, Killeberg, Osby och SPF Älmhult.
 § 7.  Bo Calsson informerade om: Serispelet där PRO
         Älmhult  blev 2.a. Bo efterhörde vilka som önskade
         spela i serien 2019, och följande anmälde intresse:
         Bertil,Bo, Kerstin, Sven-Erik, Ingrid, Myrtle, Ingvar,
         Birgitta, Gudrun, Nils, Gunilla, Jörgen, Åke, Solveig,
         Sture och Göte.

 

         Seriespel även 2019.

  § 8. Övrigt: Gratulationer till Kerstin o Sven-Erik Werlin
         som tog hem segern i boulemästerskapet.

          Bo carlsson informerade om en tillfällig inomhushall
          för boule på Ikea handelsplats. Positivt tyckte alla.

          För att snabbt kunna informera behövs en aktuell
          telefonlista, denna fylldes på. All information 
          kommer att sättas upp på tavlorna på Älmkulla och

          konsum.
      
          Vi sjöng för Birgitta somfyllde år.

         

   § 9. Därpå följde samkväm med glögg, landgång, dricka,
          kaffe med kakor samt lotteri med skänkta priser
          som blev final på höstträffen.
  § 10. Bo Carlsson tackade alla för närvaron och det 
           trevliga höstmötet och avslutade detsamma.

   Vid protokollet:   Bo Calsson ordf. § 1-2 samt 9-10.
                              Åke Kalsson ordf. § 3-8.

                              Gudrun Calsson Sekreterare.
     
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid pennan / Datorn
Åke Karlsson.
Rolf Roos


                                


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.