A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lokalnyheter och Länet

Torsås satsar på att lägga ned tomrör för fiber i samband med att elkablar grävs ned i marken.

Storsatsning på fiberutbyggnad i budgeten

Torsås hade tänkt lägga fem miljoner på fiberutbyggnad nästa år. I den nya budgeten föreslår man i stället 15 miljoner kronor till fiber under 2019.

TORSÅS. Normalt ska kommunstyrelsen lägga fram ett förslag till budget innan oktober månads utgång. Den ska budget vara antagen i november.
I särskilda fall kan budgeten presenteras i november i kommunstyrelsen.

Torsås kommunstyrelse väntar till den 3 december. Den kommer upp i fullmäktige den 10 december.

– Det beror på att det är valår. I vanliga fall tar vi ramarna i juni. Men vi har antagit skattesatsen, säger kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor (S).

I majoritetens förslag landar kommunens egna investeringar 2019 på omkring 40 miljoner kronor. För att klara det, ska kommunstyrelsen få rätt att öka kommunens skulder med upp till 30 miljoner kronor.

Torsås kommun vill visa att man menar allvar med att alla i kommunen ska ha tillgång till fiber och en stor del av investeringsbudgeten går just till fiberutbyggnad.

I förslaget till investering för 2019 finns 15 miljoner för fiberutbyggnad. Lika mycket tänker man lägga 2020. Det är tre gånger mer än i den plan som togs förra året.

Pengarna ska kommunen använda för att lägga ned rör för fiber. Investeringen är nödvändig för att Telia ska vilja satsa på fiberutbyggnad.

Den andra stora investeringsposten, fem miljoner kronor, ligger i sammanbyggnaden av kommunhusen, som ska bli färdig nästa år.

Tekniska nämnden lägger närmare 6,4 miljoner på gator och vägar och 2,7 miljoner på parker. Tekniska har också affärsdrivande verksamhet, och där dominerar utbyggnad av VA, totalt 4,4 miljoner kronor.

Storinvesteringen på 70 miljoner kronor i förskola, kök och matsal i Bergkvara ligger inte inom kommunens investeringsbudget, eftersom det är Torsås fastighets AB som bygger.

Kommunens resultat ska enligt de egna besluten om god ekonomisk hushållning ligga på minst en procent. Så blir det inte i år, eftersom socialförvaltningen fått en tillfällig ökning på 8,5 miljoner kronor.

Men det var ett engångstillskott. Nästa år blir det inte ökad ram, förutom till löneökningar.

– Socialnämnden har gjort en genomlysning med hjälp av SKL. Vi har tuffa utmaningar, men utredningen visar på att vi har mycket resurser, mer än många andra kommuner. Vi måste jobba med de resurser vi har och inte titta på vad som fattas, sa kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor (S), på senaste fullmäktigemötet.

Kommunstyrelsens budget ökar däremot med 5,5 miljoner kronor. Mest läggs på ökade kostnader till gymnasieförbundet: 3,8 miljoner kronor.

Bildningsnämnden får en miljon för ökade kostnader för skolbuss.
600 000 kronor läggs på elevdatorer.

Ökade kostnader på 2,1 miljoner för hyran av den nya förskolan och skolköket som ska byggas i Bergkvara behöver däremot inte skjutas till förrän 2020, då skolan beräknas vara färdigbyggd.

SOFIA HEDMAN

Källa: Barometern 2018-11-24, sid. 16.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.