A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lokalnyheter och Länet

Pensionärer måste få mer i kuvertet.

Från Barometern 2017-05-12, sid. 22.

Pensioner

I Sverige ökar antalet fattigpensionärer varje år, det är nu 20 procent av alla pensionärer som har mellan 6–8000 kronor per månad.

Huvuddelen av dessa är ensamstående kvinnor som har haft en liten inkomst under sina verksamma år. Vi tycker att den så kallade garantipensionen bör höjas till EU:s fattigdomsgräns som idag ligger på 11830 kr/mån. Det är ovärdigt att ett land som Sverige att behandla sina gamla pensionärer med en så låg pension.

Vi tycker att den pensionsutredning som är tillsatt snarast bör lämna förslag till förändringar av pensionen. I vårbudgeten finns förslag att sänka skatten med 200 kronor per månad för alla pensionärer vilket är välkommet. Men efter andra skattehöjningar återstår endast en mindre del av summan. Om Sverige inte har råd med en anständig pension på EU:s nivå bör man omgående anordna en givarkonferens inom EU:s 27 medlemmar och samla in pengar så att pensionen
höjs för dessa så kallade fattigpensionärer.

 

Jan Åstrand
Marianne Ek
Distriktsstyrelsen
SPF Seniorerna Kalmar Län

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.