A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lokalnyheter och Länet

PRO: ”Hälsa och erfarenhet viktigare än ålder” .

Hälsostatus bör överordnas åldersstatus i körkortsbedömningar. Det framhåller PRO efter Transportstyrelsens utspel i veckan.

Från Barometern 2017-08-11, sid. 24.

Kalmar län. På kort tid har två allvarliga bilolyckor med äldre förare inblandade inträffat.

Efter det kom Transportstyrelsen med ett utspel om att högre krav borde ställas på äldre som kör bil.

Bengt Kronblad, distriktsordförande PRO Kalmar län samt ledamot i PRO:s riksorganisation,

tycker att fokus ligger på fel ställe.

– Det borde helt och hållet handla om hälsostatus.
En 25-åring med dålig hälsa kan vara minst lika farlig som en 80-åring, säger han.


I dagsläget bygger det svenska systemet på att läkarna ska anmäla patienter till Transportstyrelsen om de anses olämpliga som förare.

Enligt en ny undersökning från myndigheten är det dock få fall som faktiskt

rapporteras, bland annat så lite som 10–20 procent av demensfallen.


Bengt Kronblad menar att läkarna måste ta större ansvar i att faktiskt anmäla en patient när det behövs, men han lyfter även fram andra grupper som borde involveras.

– Man pratar mycket om läkarna, men även optikerkåren bör aktiveras och ta mer ansvar.


I många andra europeiska länder måste bilförare genomföra hälsokontroller när de uppnår en

viss ålder. Men Bengt Kronblad anser att det finns parametrar utöver ålder och hälsa som talar

emot ett behov av särskilda prövningar av äldre förare.

– Ansvar och erfarenhet är oerhört viktigt och det talar snarare till de äldres fördel.
En förare i hatt kör oftast säkrare än en förare i bak och framvänd keps, säger han.

 

Frida Lindström

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.