A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lokalnyheter och Länet

Nu måste pensionssystemet förändras.

Från Barometern 2017-06-01, sid. 23.

Pensioner

I år firar PRO 75 år.

Pensionsfrågan var den viktigaste vid bildandet 1942 och är det fortfarande i dag. PRO arbetar för ökad jämlikhet och jämställdhet. Vi ser därför med oro på den utveckling som skett under en följd av år när det gäller landets pensionärer.

Klyftorna har ökat och framför allt är det kvinnliga pensionärer som drabbas.

För tio år sedan fick vi ytterligare en utmaning då den orättvisa beskattningen av pensionärer infördes.

Vi har ett pensionssystem som måste förändras. Förändringar kan ske inom det befintliga systemet – men för att minska äldrefattigdomen här och nu krävs snabba beslut för lika skatt på lön och pension, att avskaffa bromsen samt en rejäl höjning av bostadstillägget.

Skillnaden i skatt är en av de främsta orsakerna till att de ekonomiska klyftorna mellan pensionärer och löntagare ökat och att allt fler pensionärer har en inkomst under EU:s gräns för relativ fattigdom.

Tack vare PRO:s och andra organisationers kraftiga protester har skatten för äldre sänkts sju gånger sedan 2009. Men den är fortfarande långt ifrån lika.

Men de växande klyftorna beror inte bara på skatten. Vi har i dag ett pensionssystem som inte levererar.

Genom att den så kallade bromsen slagit till vid flera tillfällen har pensionerna inte alls följt med löneutvecklingen i vårt land. Dessutom har klyftan inom pensionärskollektivet ökat.

Taket för bostadstillägg har inte höjts sedan 2007, trots att bostadspriserna rusat uppåt. Det är bostadsbrist i nästan alla kommuner och framför allt saknas billiga och tillgängliga bostäder för äldre.

En höjning av taket i bostadstillägget med minst 2 000 kronor är ett träffsäkert sätt att nå de med de allra lägsta pensionerna så att även de kan efterfråga ändamålsenliga bostäder.

PRO Kalmar län föreslår därför:

●Att pensionssystemet ses över.

●Att lika skatt ska gälla på pension och lön.

●Att bromsen i pensionssystemet tas bort.

●Att taket för bostadstillägget höjs till 100 procent av 7 000 kronor per månad.

Bengt Kronblad
Distriktsordförande PRO

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.