A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Ordförande          Bo Keijsner 070-5560007  E-post bo.keijsner@telia.com

Vice Ordförande   Froni Isaksson 073-3566475

Kassör                Bo Keijsner  070-5560007

Sekreterare         Margareta Johansson      tel. 070-6677430

                                                          tel; 0499-20054

Vice Sekreterare Sven-Olof Svensson  076-8019675 allt 076-7789197

Ledamot   Gun Gustavsson 070-2193697

Ledamot-suppl   Margareta Andersson 070-5639576

Ledamot,suppl.     Ulrika Karlsson               tel. 0499-20478

                                                           tel; 073-0490653

Ledamot,suppl.     P-G Malm 072-5668966 allt 20452

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.