A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Historik

Historik från 1960 till 2013

En kort kavalkad från begynnelsen till dagens PRO-förenings verksamhet.

Initiativet till bildandet av en pensionärsförening i Blomstermåla togs redan 1958 av dåvarande landstingsmannen F.e. Appelgren. Det skulle dock dröja ytterligare två år innan föreningen bildades. En orsak var att man hade svårt att hitta en ordförande.

Den 21 April 1960 bildades det en interimstyrelse hos Evald Skyttemo, där valdes Valfrid Johansson till ordförande. Den nybildade pensionärsföreningen fick av Blomstermåla Socialdemokratiska Kvinnoklubb ett anslag på 25 kr som mottogs med stor tacksamhet.

Det första medlemsmötet hölls den 4 Maj 1960 under ledning av Valfrid Johansson, sekreterare Anna Lindblad, kassör Herman Åhlund, vce ordförande Teckla Åström, vice sekreterare Berghold Vallmark, suppleanter Konrad Danielsson och Cecilia Lindén. Föreningen hade då 42 st medlemmar och medlemsavgiften för ett år var 3 kr som inkasserades av uppbördsmän och kvinnor.

Första bussresan planerades 1960 och genomfördes den 4 maj 1961. Resan gick till Värnamo. Enligt protokollen var reslusten stor inom föreningen, resor har bla gått till Norge, Italien, England, Finland, Polen, Estland och många andra länder.

Den 28 December 1962 firades den första julfesten i Sandbäckshults församlingshem med underhållning av Blomstermåla kvinnoklubbs gitarr-gäng och förtäringen bestod av kaffe, bullar och småkakor som bakats av kvinnorna i föreningen. Det första julbordet avnjöts den 3 December 1982 i Blomstermåla folkets hus till en kostnad av 65 kr.

I Juli 1963 inträffade en tragisk olycka där tre styrelsemedlemmar omkom i en trafikolycka. Dessa var sekreterare Anna Lindblad, uppbördsman Karl Boström samt reseledare Johan Hansson. Kransarna som beställdes till de avlidna kostade 20 kr st.

Sånggruppen gjorde sin debut på mötet den 6 April 1965 under ledning av Elise Tuvås.

Studieverksamheten fick sin start 1966 och innefattade träslöjd, stickning, virkning, pärlbroderier, vävning samt ryaknytning. Under de kommande åren utvecklades det flera cirklar i ABF:s regi med olika ledare. Bland andra matlagningskurser, engelska, Line dance, senior dans, och läsecirklar vilka handlade om Sveriges olika landskap som man läst om. De senaste cirklarna tillkom på 2000-talet med mobilär och datakurser.

1968 var året då friskvården kom till PRO med gymnastikledare Ingrid Andersson i spetsen, motionen anordnades i Korpens regi fram till år 1999 då tog ABF över och gjorde den till en ny motionscirkel som fortfarande existerar. Februarimötet 1969 visade motionärerna sina färdigheter för övriga medlemmar.

Första midsommarfirandet hölls den 24 Juni 1969 vid ålderdomshemmet i Ålem, senare blev festligheterna att klä midsommarstången i Blomstermålas folkets park.

Veteranvetartävlingarna startade under 1970-talet liksom trafikkunskap och trafikinformationer.

Sycirkeln anordnade sin första auktion  den 23 November 1973, från 1973 till 2009 har de flitiga damerna under de 37 åren inbringat inte mindre än 708686 kr brutto till föreningen, räknar man bort omkostnader för material och andra kostnader blir nettosumman ett stort bidrag till föreningens kassa.

Mönsterås kommun bildade ihop med PRO ett pensionärsråd den 24 Oktober 1974, samtidigt beviljades ett anslag om 15000 kr att fördelas mellan de fyra pensionärsföreningarna som fanns i kommunen; Mönsterås, Fliseryd, Blomstermåla och Ålems PRO-föreningar.

Under åren som gått har det varit månadsmöten allt ifrån en gång i kvartalet till alla årets månader, men 1980 bestämdes att sommaruppehåll skulle göras under Juni, Juli och Augusti månad. Den 10 November samma år firade föreningen 20 årsjubileum.

1982 skänkte Magda Lagström den första ordförandeklubban till föreningen, den byttes ut den 6 September 1993, då överlämnades en ny klubba tillverkad i jakaranda av Göte Sandell.

Den 13 September 1983 spelades PRO-bingo för första gången i Blomstermåla folkets hus, detta är fortfarande ett omtyckt tisdagsnöje under vinterhalvåret.

Aprilmötet 1984 framförde PRO:s teatergrupp "Syföreningsjubileet" till allas förtjusning. Teatergruppen fortsatte sedan sin verksamhet fram till år 2000.

Den 7 Juli 1989 anordnade samorganisationen dans i Blomstermåla Folkets park, senare blev det Timmernabbens festplats.

Samma år anordnades kräftfest nere vid Korpemåla, dessa fortsatte fram till år 2000, då var festen i Blomstermåla folkets hus. Från år 2001 blev det sommar och boulefester i Blomstermåla folkets park istället för kräftfester.

Under 1990 talet arrangerades det gökotta vid Norregöl som sedan flyttades till Aboda Klint, en tradition som fortfarande lever kvar, likaså träffen med småbarnen under Juni månad i Folkparken.

Under 1991 gjorde sånggruppen en turné till nio olika platser under ledning av Percy Gustavsson och Gulli Åström.

På årsmötet 1992 beslutade man att skänka 5000:- till upprustningen av Folkets park, Pensionärerna engagerade sig i arbetet med många timmars arbetsinsatts, den nya dansbanan invigdes den 24 Maj 1992.

Hägerns dagcenter i centrumhuset invigdes Juli 1994, 1995 firades 35 årsjubileum på EFS-gården i Timmernabben, samma år arrangerades den första Påskfesten i Blomstermåla folkets hus.

I November 1995 uppvaktades den dåvarande regeringen med krav att återställa och följa basbeloppet som blivit 12% sämre, manifestation skedde sedan i Kungsträdgården den 26 September 1996. Mönstret går igen, en liknande manifestation genomfördes den 15 April 2010med över 3500 pensionärer som protesterade mot orättvisa skatter.

1996 i December spelades det boule för första gången i Idrottsklubbens träningstält. Föreningen inköpte tre lådor med bouleklot. I Augusti 1997 invigdes två boulebanor som kommunens fritidsnämnd anordnat till en kostnad av 55000;-, September 1998 vann Blomstermåla det första Kommunmästerskapet i boule som sedan följdes upp av fler vinsttillfällen.

40-års-jubileum firades 2000 i Blomstermåla folkets hus, underhållningen stod Iver Karlsson på piano samt familjen Ankarblom från Mönsterås för.

I början på år 2010 blev vi informerade om att festlokalen i Folkets hus där vi arrangerade våra medlemsmöten skulle bli pizzeria, när chocken lagt sig och vi fått nytt förslag till allternativa lokaler av Folketshusstyrelsen, så hoppas och tror vi att det blir bra med de allternativa lokalerna till slut.

Medlemsantalet 1960 var 42 personer och 2010 hade det ökat till 337 PRo:are som är med i vår förening.

Till slut kan nämnas att under de 50 år som gått, har det avverkats elva Ordföranden som styrt PRO-föreningen i Blomstermåla. dessa är från starten 1960-65 Valfrid Johansson, 1965-67 Edith Gustavsson, 1967-70 Carl Karlsson, 1970-71 Helge Karlsson, 1971-72 Stina Pettersson, 1972-77 Rolf Jacobi, 1977-81 Hilding Engström, 1981-85 Eskil Rosander, 1985-92 Anders Granström, 1992-2007 Karin Karlsson, 2007-2012 Majvi Johannesson, 2012- P-G Malm.

 

Delar av denna historik är sammanställd av Föreningsmedlemen Inga-Lill Westerblad

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.