A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Styrelsen

Verksamhetsåret 2017

Ordf. Bertil Samuelsson 070-875 67 48 
bertil.samuelsson@telia.com

Vice ordf; Björn Thorell 0480.374 67
b.thorell@telia.com

Kassör; Ewy Thorell 0480-374 67
ewy.thorell@telia.com

Sekreterare:Elsie Karlsson 0480-32100
a.elsie.karlsson@gmail.com

Webbansvarig: Lars-Anders Ulfheim 0480 37502
larsmonika@telia.com

Studieorganisatör/ Kulturansvarig: Willy Säfveblad 0760368202
willysafveblad007@gmail.com

Ledamot;Leif Karlsson 0480-32100

a.elsie.karlsson@gmail.com

Suppleant; Barbro Säfverblad

willysaveblad007@gmail.com

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.