A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Bakgrund och historik

En kort beskrivning av PRO Södermöres 40-åriga historia. 

Föreningen bildades den 26/10 1971 vid det inbjudningsmöte som Kalmar PRO distrikt kallat till. Ordf Artur Kajbjer förklarade att syftet med mötet (vilket hölls i Halltorpsskolans matsal) var att få en förening i Halltorp till stånd.

Från distriktet deltog konsulent Göte Jonsson och Erik Ross.90 personer hade samlats och 54 av dessa skrevs in som medlemmar. Den31/12 1971 var medlemsantalet 63 st.

Medlemsavgiften för sista kvartalet 1971 blev 2:- kr.

Den första styrelsens sammansättning: ordf. August Johansson, kassör Berta Lund, sekr. Astrid Persson, ledamöter Sven Persson, Einar Axelsson, revisorer Gustav Larsson och Karl Johansson.

Ordf. August Johansson kunde på grund av sjukdom endast leda ett föreningsmöte därför inträdde Verner Andersson som ordförande den 12/1 1972.

Vid årsmötet den 8/2 1972 antogs beteckningen Södermöre PRO. Möten har hållits i Halltorps skolmatsal, Voxtorps församlingshem, Kolboda, Möregården Möre motell, Arby gården Hagby bibliotek, Hagby församlingshem och senaste året Bjursnäs bygdgård.

Föreningen har varit representerat vid olika tillfällen i Gysinge, Fredensborg, Oskarshamn, Kalmar med flera platser där PRO ordnat kurser och möten. Vid årsmötet i februari 1972 överlämnades en gåva på 1000:- från Hagby arbetarkommun.För att ytterligare förstärka kassan anordnades den första handarbetsauktionen 1974 vilken inbringade en summa av 4789:- tack vare hjälp med skänkta varor av alla slag. (2005 års auktion i Arbygården gav 20.380 :- 2007 blev summa 22.595 och 2010  kr 18603).

Symöten hölls på många ställen bla. Abygården och i hemmen. Under en tid lärde Maggie herrarna laga mat medan damerna satt och handarbetade och väntade på att bli bjudna av det goda. Sedan några år är ett gäng samlade för att sy några timmar på måndagseftermiddagarna. Det började på ”Kåken” vid Vassmolösa gästis och numera på Bjursnäs Bygdegård där även studie cirklar bedrivs.Under alla år har grannsämjan varit god. Tidigare inbjöds Söderåkra/Bergkvara, Torsås, Gullabo, Ljungbyholm mm. På senare år har det mest varit utbyte med Karlslunda.

Många resor har företagits till bl.a Gotland, Åland, Göta kanal, Blekinge, Skåne, Bohuslän, Sommern runt m. m. det går inte att räkna upp alla resmål under 40 år.Underhållningen på mötena har varit mycket varierande från Kalmar församlings damkör vid första mötet till Bälgavännerna i dagBoccia började spelas 1992 i Halltorp och Arby.

På senare år har föreningen deltagit i kommunmästerskapet. 2004 och 2005 gick det bra med vinst båda åren. Föreningen fick därför vara värdar 2006, då kom Södermöre på tredje plats. Södermöre vann den tredje inteckningen i vandringspokalen 2009 som vi därmed får behålla. Framgångarna fortsatt 2010 där våra tre lag gick till finalspel och där vann lag nr 1 och lag nr 2 kom på en hedrande tredje plats. Vi fick arrangera kommunmästerskapet Boccia 2011 i egenskap av regerande mästare.Boule laget spelar i serie med lag från Kalmar och Öland. Stavgång har vi med samling på tisdagar vid elljusspåret i Hagby.

Aktiviteter som blivit tradition kan nämnas att Karlslunda och Södermöre möts i boccia ett par gånger på sommaren. Andra traditioner kan nämnas gökotta i Sandvik och korvgrillning vid badplatsen i Kolboda. Dagen innan midsommarafton kläs och reses midsommarstången vid Möregården. Sillfest har vi haft under sommaren de senaste åren i Bjursnäs bygdegård. Nationaldagen har vi firat i Arby kyrka.

De ordförande som under åren lett föreningen förutom redan nämnda August Johansson och Verner Andersson har varit Vivian Nilsson, Arthur Andersson, Gunnar Petersson, Arvid Svensson, Bertil Petersson, Sten Lindgren, Ella Fridolfsson, Rune Gatestål, Alfhild Karlsson, Rune Gatestål och nuvarande Bertil Samuelsson.

I dag har PRO Södermöre 125 medlemmar. Vårt mål är att med förenade krafter öka medlemsantalet i föreningen.Samhället har förändrats under de gångna 40 åren bl.a med ny teknik och vi måste följa med i förändringarna så nu har PRO Södermöre en hemsida på nätet (www.pro.se/sodermore

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.