A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

PRO Köpingsvik!

Välkommen att bli medlem i vår pensionärsförening, PRO Köpingsvik. Föreningen bildades år 1969, vårat verksamhetsområde är Köpingsviks tätort samt socknarna Föra, Alböke, Löt, Egby, Bredsätra och Gärdslösa. Föreningen bedriver sin verksamhet i Albökeården, består av månadsmöten och olika aktiviteter. Ni kan kontakta vår kassör Aiwest Johansson om medlemskapet, du/ni har adress och telefonnr till Aiwest och dom övriga i styrelsen 2016, se nedan.

Månadsmöten. Våren 2016: 20 januari, 17 februari = årsmöte, 15 mars, 13 april och 18 maj. Mötena hålls i ALBÖKEÅRDEN kl 13.00 om inte annan plats anges i annonsen via Ölandsbladet och webbsidan, lördagen före mötesdagen.

Vid månadsmötena har vi sedvanliga mötesförhandligar, information om kommande aktiviteter, enklare måltid, lotterier, inbjuden gäst, sång och underhållning.

Styrelsemöten. Vårens möten är den 12 januari, 2 februari, 1 mars, 5 april och 10 maj. Mötena hålls i PRO-lokalen i Borgholm kl 13.00 om inte annan plats anges.

Du är också välkommen med frågor, synpunkter, förslag och med nya idéer till styrelsen.

Annonsering av möten och andra aktiviteter sker via vår webbsida och Ölandsbladet.

Aktiviteterna är just nu i föreningen, kolla fliken under "Aktivitetskalendern" så hittar ni våra kommande aktiviteter.

Medlemsavgiften är 270 kronor per år.

Föreningens webbadress: www.pro.se/kopingsvik

Föreningens mailadress är: stig.foppa@outlook.com 

All post 

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Gunnel Åkerlund, tel 121 57

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.