A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Artiklar

PRO Köpingsvik månadsmöte 2014-01-15 KLT-information

Närvarande: 25 medlemmar samt Mona-Lisa Karlsson och Pernilla Hamn från KLT.

Ordförande Sune Axelsson hälsade alla välkomna och särskilt till våra gäster från KLT.

Till informationen om närtrafiken hade även intresserade från bygden inbjudits.

Pernilla Hamn inledde så informationen som alltså skulle handla om närtrafiken, men även också om färdtjänst och sjukresor.

Med närtrafik menas anropsstyrd trafik, resan skall alltså beställas senast 2 tim innan.

Närtrafik fungerar både i tätort och landsbygd, och kan utnyttjas av alla resande.

Vid sjukresa kan man bli föreslagen närtrafik. Det finns plats för 2 rullstolar (15 sittpl) i närtrafikfordon. Närtrafik kostar inget extra om man har färdtjänst. 

Färdtjänst: Ansökan göres skriftligt hos Landstinget som har en särskild handläggare för detta. Denna gör även hembesök för bedömning. Ibland behövs även läkarintyg. På nätet: www.klt.se/serviceresor hittar man ansökningsblanketter.

RIAK = Resa I Annan Kommun (Man kan få 4 resor/år

Riksfärdtjänst för längre resor skall sökas snarast möjligt inför en resa, som kan gå med tåg, buss, taxi eller flyg.

Sjukresor: Resa mellan bostad eller olycksplats till vård. Akut resa om man inte kan resa själv. Sjukresor ersättes med billigaste färdsätt. För resa t ex till Kalmar till läkarmottagning får man en gratiskupong för resa med buss + gratis anslutningsresa med taxi till bussen.

Pris för närtrafiken = lika som annan lokaltrafik.

Inga sällskapsdjur får medfölja. Undantag ledarhund.

Under våren 2014 kommer Närtrafiken att utvecklas med nya fasta turer och kvällsturer.

Sedan alla ställda frågor från åhörarna besvarats tackade ordf. Sune Axelsson de båda informatörerna Mona-Lisa Karlsson och Pernilla Hamn från KLT med var sin bukett tulpaner.

Köpinggruppen bjöd alla till bords och tjugondedagKnut till ära blev det risgrynsgröt med skinksmörgåsar. En läcker kokosruta till kaffet sedan. Dagens underhålllare Olle Alåsen sjöng och spelade en rad favoriter, och när så alla lottvinster delats ut efter dragningen var en trevlig eftermiddag så över.

Vid pennan

Ingrid Rosenkvist    

Följ vår verksamhet på hemsidan: www.pro.se/kopingsvik  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.