A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Artiklar

Borgholms Filmstudio – SFF

Folkan, SPF, PRO har under en tid diskuterat bildandet av en Filmstudio i Borgholm med filmvisningar till en låg kostnad. Filmerna visas på Folkan som är utrustad med digital projektor men ger också möjlighet att visa gamla hederliga filmer i 35 mm-s format.

Borgholms filmstudio är en förening som beställer från Sveriges Förenade Filmstudios för att vi skall kunna se filmer på lördagar 14.00 under det mörka halvåret. Medlemsavgiften under första terminen våren 2014 är 125 kronor för tre filmer. Det går alltså inte att köpa biljetter för enstaka filmer.

Planen är sedan om försöket slår väl ut att visa sex filmer per termin, medlemskort kostar då 250 kronor/termin.

Vem som helst kan bli medlem i Borgholms filmstudio genom att lösa ett medlemskort som gäller för en termin. Detta medlemskort är personligt och berättigar till inträde vid visningarna, någon avgift per visning får ej tas ut.

Studion måste åta sig att följa SFF:s stadgar och måste vara helt fristående från andra organisationer, har en egen styrelse och beställa filmer från en filmlista som varje år upprättas av SFF:s styrelse för närvarande omkring 600 filmer.

Studion betalar en avgift till SFF per medlem och visning. Studion får själva betala returfrakten. Andra avgifter för studion är, lokalhyra, maskinarvode, reklam och annonser.

Pressträff och allmänt informationsmöte sker den 25 februari och 1 mars.

En interimsstyrelse kommer att bildas för våren.

Preliminärt filmval våren 2014:

Lördagen den 15 mars, Anna Odells Återträffen

Lördagen den 5 april, Jan Troells Dom över död man

Lördagen den 26 april, Lisa Langseth Hotell.

Medlemskorten köps på Folkan eller Biblioteket under vecka 10 och 11, måndag 3 mars t.o.m lördag 15 mars.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.