A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Historik

Vår förening bildades den 17 september 1945.

Antalet medlemmar uppgick till 25. Till ordförande valdes Karl Öberg, och årsavgiften fastställdes till 1kr och 50 öre.

1949: Årsavgiften höjdes till 1 kr och 75 öre.

1950: Hjalmar Franzén valdes till ny ordförande.

1954: Axel Danielsson valdes till  ordförande. Årsavgiften höjdes till 2 kr.

1955: Vid  festligheter i Folkets Hus överlämnade en fana av syföreningen.   24 aug. firades 10 årsjubileum. 200 pensionärer deltog.

1957: Medlemsantalet hade vuxit till 209 personer. Årsavgiften 4 kr.

1960: Klubbrummet på Bollgatan invigdes. 

1961: En studiecirkel bildades.

1964: Årsavgiften höjdes till 5 kr.

1967: Framställdes önskemål om en lokal i sjukstugans personalbostad.

1968: Ny ordförande blev Paulinus Svensson. Medlemsantalet var 303.

1969-1975: Flitigt byte på ordförandeposten, Artur Walgren, Karl Linde, Clas Samuelsson, Lindor Eklöv,Theresia Larsson och Albert Engstrand avlöste varandra.

1976: Oskar Johansson valdes till ordförande och satt kvar i 9 år.

1977: Årsavgiften höjdes till 15 kr.

1979: Medlemsantalet hade vuxit till 320 personer.

1982: Årsavgiften höjdes till 25 kr.

1983: Hyran för lokalen var 583:-/ månad, varför årsavgiften fick höjas till 40 kr.         

1984: Damklubben upphörde och en hobbygrupp med både män och kvinnor bildades. 2000 kr överlämnades till den nybildade föreningen Ekenäs-Björköby som ett startbidrag.

1985: Till ny ordförande valdes Helmer Rang. Medlemsantalet var 240.

1986: Ivar Andersson valdes till ordförande och satt kvar till 1992.

1992: Till ny ordförande valdes Ingemar Johnsson. 

1996: Helge Ahlbäck tillträdde som ordförande

1998: Tog Birgit Tjäder över ordförandeklubban.

2007: Vår nuvarande ordförande Paul Andersson tog över efter Birgit.

2010: I december passerade vi 700 medlemmar.

2014: I november passerade vi 800 medlemmar.

2017: Paul Andersson avgår som ordförande efter 10 år.

2020: Fortfarande saknar vi ordförande. Medlemsantalet sjunker.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.