A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Program

STUDIECIRKLAR

ANMÄLNINGAR, där inget annat anges, till PRO:s expedition.
Aktiviteterna bedrivs i PRO:s regi och förutsätter att du är medlem i PRO.

SAMTALSCIRKEL.
Vi samtalar om och delar med oss av boktips, dikter, artiklar eller något spännande radio / TV program medan vi tar en fika. Plats: PRO huset.
Start: Torsdag 19 september t.o.m. 28 november kl.15.00 - 16.30 ( jämna veckor).
Ledare: Conny Rehnström tel. 816 28.

DATA-CIRKEL nybörjare/fortsättning.
Tag chansen att få personlig vägledning i de moment du själv väljer.
Start: Torsdag 31 oktober kl. 9.00-12.00 i ABF-lokalen, Expovägen 6 A.
Begränsat antal deltagare. Fem torsdagar i följd.
Ledare: Albert Molak tel. 070 634 37 37 och Alf Häggkvist tel. 076 815 73 03.

SAMSUNG ANDROID.
En mycket uppskattad kurs där nybörjare ges företräde.
Start: Torsdag 31 oktober kl. 13.30-16.30 i ABF-lokalen, Expovägen 6A.
Kursen pågår torsdagar fem veckor i följd.
Ledare: Alf Häggkvist tel. 076 815 73 03.

ENGELSKA konversation.
Start: Tisdag 3 september kl. 9.30-12.00 i PRO-huset (jämna veckor).
Ledare: Märit Johansson tel. 076 840 80 94.

CANASTA.
För nybörjare och för dig som spelat tidigare.
Du som vill börja spela kontaktar Maj Stigmo Bengtsson innan första speltillfället.
Start: Onsdag 11 september kl. 14.00-16.30 i PRO-huset (ojämna veckor).
Kontaktperson: Maj Stigmo Bengtsson och Ove Bengtsson tel. 174 47.

OPERA.
Tycker du om musik och vill vidga ditt intresse?
Kom med i vår operacirkel. Vi träffas vid sex tillfällen/termin.
Start: Torsdag 12 september kl. 10.30-12.00 i PRO-huset (ojämna veckor).
Ledare: Inga-Lill F Hosak tel. 486 93.

INSPIRATIONSTRÄFFAR med tips om tillvägagångssätt vid eget skrivande.
Vi träffas och ger varandra stöd och inspiration utan krav på prestation.
Start: Onsdagen 18 september kl. 16.30 – 18.00 i PRO-huset (jämna veckor).
Ledare: Ingela Berggren tel. 070 264 70 62.

LIVSCAFÈ.
Nyfiken att med kunskap och verktyg själv skapa dig ett hälsosamt liv?
Välkommen på cirkeln i PRO-huset.
Start: Torsdag 26 september kl 14.00. (ojämn vecka).
Ledare: Berit Östberg tel. 073 366 52 25.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.