A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lucia

anventsånger adventsånger

2018-12-02 LUCIATÅG HOS MEDLEMSMÖTE PRO VÄRNAMO.

November månads medlemsmöte avhölls under tisdagseftermiddagen i Församlingshemmet, Värnamo, för cirka 125 deltagare. Mötesledaren hälsade  deltagarna välkomna och tre nya medlemmar välkomnades in i föreningen. Efter val av sekreterare för mötet och protokollsjusterare intogs scenen av PRO:s egen sångkör, som sjöng stämningsfulla adventssånger. Därefter följde kaffeservering med goda lussekatter. Efter kaffepausen underhöll kören med luciatåg och julsånger, vilket gav varm julstämning. Budgeten för 2019 presenterades och godkändes liksom även den oförändrade lokala medlemsavgiften. Information gavs om Kulturskolans teaterkurs för seniorer samt för kommande aktiviteter inom föreningen. Efter lotteridragningar avslutade mötesledaren med uppmaningen att tända  ljus  och använda reflexer i mörkret och välkomnade till julfesten den 28 december.

video kören

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.