A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO Bredaryd

Aktuellt :

Se alltid i aktivitetskalendern, öppnas i övre menyraden

 

Bredaryds PRO erbjudar ett späckad program i novembermånad. På månadsmöte den 11 november blir det underhållning av Milan Krejer

Lite mer allvarlig blir det angående budget och verksamhetsplan för 2020 🧮📚📃🧾🖋som kommer att behandlas.

 Dessutom blir det så som varje år ett stor lotterie där man kan vinna många olika vinster😀😊😊Men för att kunna genomföra lotteriet behöver vår kommitte Siv och Aina hjälp ❗  Du som vill skänka vinster till lotteriet kan lämna dessa i PRO lokalen den 6/11 kl. 14-16 eller ta med till mötet den 11/11.

En återträff efter Berlinresan anordnas måndagen den 18. november kl. 14:00 i församlingshemmet  OBS‼

Anmälan på mötet

Motionskommittén bjuder in till Restaurang Bambu tisdagen den 19. november kl.14.30 som avslutning på årets tipspromenader🥟🥠🍘🍙🍣

Kostnad 90,00 kronor, anmälan på mötet

Torsdagen den 21. november kl. 10:45 besöker vi Gnosjö Hjälper Lunch på köket kl. 13.00 för de som vill. Butiken är öppen från kl. 14.00.

Samåkning från Bygdegården kl. 10.15. Som vanligt är anmälan på mötet.

Längre framåt, nästa år, stå resan till Falkenbergsrevyn på program, reservera redan nu fredagen den 27. mars 2020 😉😀🤹‍♀️🕺💃

Anmälan på månadsmöte nov/dec eller till Anja Eriksson tel. 076-1080450 eller Ingela Karlsson tel. 0370-83161 senast 15. dec 2019

 

KPR - Kommunens Pensionärs Råd

KPR skall vara ett rådgivande organ tillsammans med representanter från PRO och övriga pensionärsorganisationer (en så kallad samrådsgrupp). Denna grupp kallas till möte med kommunens olika beslutsfattare 2gr/vår samt 2gr/ höst.                                   Frågor -som avhandlas vid dessa möten är: budget/verksamhetsplaner, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, boende, färdtjänst, kultur - och fritidsfrågor, upphandlingar (mat, färdtjänst, LOV osv.). KPR:s Uppgift - att vara rådgivande (remissinstans) i dialog med beslutsfattare i samtliga frågor som påverkar äldres levnadsförhållanden och förutsättningar. Vi som deltar genom KPR vill arbeta för att detta skall fungera  innan beslut tas i KS/ KF  (kommunstyrelsen/kommunfullmäktige).                                      KPR -Värnamo ligger i dag under omsorgsnämnden. Bäst vore om KPR låg direkt under KS ( kommunstyrelsen) - fler frågor (så gott som alla) kommer upp på agenda  och råden blir oftare remissinstanser (vilket det skall vara i alla frågor som rör äldre kommuninnevånare). Man ser tydligt att det fungerar mycket  bättre  i de kommuner som valt att arbeta på detta sätt. I Värnamo vill vi arbeta mot detta mål för att skapa ett reellt inflytande i dessa frågor.            

Anita Adesund, ledamot i KPR/Bredaryd. Tar gärna kontakt med Anita om du har frågor.

 

Om du har någon information, berättelse eller förslag som bör vara med på vår webbplats så hör av dig. Även synpunkter på våra sidor är välkommen. Hör av dig till vår kontaktperson

Irene Zeller  0706986570  irenezeller49@gmail.com

 

Aktuellt från Bredaryd

  • Seniorkortet

    2019-07-04 Seniorkortet gäller för resenärer som är 70 år och äldre. Kortet kommer börja gälla den 31 mars 2019, och försäljningsstart är 15 mars. Priser Period senior 30 D Period senior kostar 200 kronor och du köper det på våra försäljningsställen, ombord på bussar och tåg eller på Mina sidor. Vid köp/laddning ombord på våra tåg och bussar tillkommer en kostnad på 30 kr. Seniorkortets giltighet Seniorkortet ger möjlighet till fritt resande under 30 kalenderdagar i följd inom Jönköpings län. Var säljs Period Senior 30D? • Jönköpings Länstrafiks kundcenter • Samtliga återförsäljare • Mina sidor • Ombord på buss och tåg (OBS! Ombordavgift på 30 kr tillkommer) Seniorkortet i Närtrafiken Precis som Ungdomskortet (Period Ungdom 30D) går Period Senior 30D att använda som betalning i Närtrafiken. Korten måste finnas registrerat på Mina sidor samt vara aktiverat ombord på buss/tåg eller försäljningsställe minst tre dagar innan resan ska utföras.

    Läs mer
  • Nyheter

    2019-02-16 Kontakt med Värnamo Nyheter angående prenumerationspriser PRO Bredaryd ställde en förfrågan till Värnamo Nyheter angående en pensionärsrabatt på prenumeratinsavgiften

    Läs mer
Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.