A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsinformation

 

Vrigstad 2018-12-20 

 

Till våra medlemmar i PRO Vrigstad-Rörvik från styrelsen. 

 

Först skall vi presentera vem styrelsen består av. Bengt Persson, ordf. Ingegerd Klasson, kassör, Marianne Gunnarsson, sekr, Per-Otto Ivarsson, v. ordf. Ninni Johansson, ledamot, Gudrun Johansson, ers. Ordf. och kassör har avböjt återval.  

 

Det är med sorg i sinnet vi känner oss nödsakade att gå ut med denna information.                                                                                                                          Föreningen står inför en svår situation. Vi får inte tag i någon kassör. Utan kassör kan man inte driva en förening. Ordförandefrågan är löst.                                             Det finns två alternativ för föreningen, antingen blir det total nerläggning eller ett samgående med PRO Sävsjö. Egentligen finns det ett tredje och det är om någon efter detta brev är villig att ställa upp som kassör eller känner någon som är villig att ta på sig kassörssysslan. Vi är öppna för alla förslag. Styrelsen har lagt ner mycket arbete för att lösa frågan men vi anser vi har nått vägs ende. Nu står hoppet till er medlemmar.                                                                                                                                                     En total nerläggning känns som ett misslyckande, men finns det ingen annan möjlighet måste så ske.                                                                                                                        Ett samgående med PRO Sävsjö fodrar ett tillstyrkande från deras årsmöte. Vi har haft informella kontakter med dom och de har lovat att ta upp frågan på deras nästa styrelsemöte.                                                                                                                  Vad händer då med ekonomin och det kapital vi förvaltar. Vid nedläggning går hela kapitalet till distriktet. Vid ett samgående med PRO Sävsjö går kapitalet till den nybildade organisationen. Vi har fullt förfogande av kapitalet fram tills nedläggning eller samgående sker. Årsmötet kommer troligtvis att avhållas den 27 feb. 2019 om vi inte får tag i någon ny kassör. Annars kan det bli ett tidigare datum. 

 

 

 

För styrelsen  

 

 

 

 

 

Bengt Persson. 

 

Program våren 2018 för PRO Vrigstad-Rörvik.

 

7 Febr. Årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stig Maars visar film. Föreningen bjuder på fika.

 

7 mars. Områdespolis Anders Sjöö informerar. Pelargonierna underhåller med sång och musik.

 

4 april. Fonus informerar om familjejuridik. Musikunderhållning ej klart.

 

2 maj. Underhållning av ”Elmtoftarna” från Rydaholm.

 

Dessutom blir det gökotta på Göransgården i maj. Dag ej spikad.

 

Utåtriktad verksamhet i Tegnérparken valborgsmässoafton och Nationaldagen.

Någon dag bjuder vi in PRO Lammhult.

 

Månadsmötena kommer som vanligt att avhållas i Missionskyrkan, Vrigstad och vi börjar 14.00.

 

 

Alla hälsas välkomna.              Styrelsen

 

                

            Vrigstad som det var förr.


Tavlan är broderad.

  • Vår förening heter PRO Vrigstad - Rörvik. Vi har f.n. ca 100 medlemmar men vi har ambitioner att öka medlemsantalet genom att bjuda intressanta aktiviteter för medlemmarna. Föreningen bildades 1965 och är nu fyllda 50 år. År 2008 gick föreningen ihop med Rörviks PRO och sedan heter vi just PRO Vrigstad-Rörvik. Våra möten håller vi i Vrigstads Missionskyrka.

  • Våra medlemmar kommer huvudsakligen från Vrigstad och Rörvik, men andra som är intresserade  om vår verksamhet är naturligtvis välkomna till gemenskapet. Glöm inte heller att vi har ingen medlemsavgift f.n.

  • Vill du komma i kontakt med web-redaktören (den som har hand om hemsidan) så kan du ringa 0708183836 och e-mail                            Matti Mattsson

 

Senaste nytt hittar du alltid på www.pro.se. Där kan du även läsa mer om PRO och om vad vi gör.

Kontaktuppgifter: PRO Jönköpings Län Västra storgatan 12, 553 15 Jönköping Telefon: 036-12 23 73 Fax: 036-12 23 41

 

Aktuellt från Vrigstad-Rörvik

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.