A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamheter

Årsmöte 18 feb 2020

Många medlemmar hade samlats för att deltaga i årsmötet på Pigalle.

Årsmöte 18 februari på Pigalle

Välbesökt årsmöte med PRO Nässjö

När PRO Nässjö höll sitt årsmöte 18 februari på Pigalle, kunde ordföranden Rolf Wilhelmsson vid sitt välkomsttal konstatera att lokalen var helt fullsatt, över 180 medlemmar hade infunnit sig.

Glädjande nog kunde även flera nya medlemmar hälsas välkomna. Han rapporterade om PRO-vetartävlingen, en årlig tävling som i år går av stapeln den 5 mars i Anneberg. Lag från PRO föreningarna i Nässjö kommun ställer upp, för att sedan kunna gå vidare i tävlingen, som avslutas på riksnivå.

Årsmötet inleddes med parentation, en tyst minut med tankar över medlemmar som avlidit under verksamhetsåret. Gunilla Svensson läste en dikt och Profilen sjöng två sånger.

Därefter skedde årsmötesförhandlingarna, Arne Brorson valdes till ordförande och Kenneth Andersson till sekreterare.
Kenneth Andersson och Arne Brorsson

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning behandlades, revisorernas berättelse lästes upp och i enlighet med deras förslag, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet fastställde därefter balans- och resultaträkningen.

Nu följde val av ledamöter i styrelse och kommittéer, valberedningen hade fått fram kandidater till samtliga funktioner. En förutsättning att föreningen skall fungera, är att medlemmar ställer upp och arbetar för föreningens bästa. I år blev det många omval men även val av nya ledamöter skedde.

Efter valen följde samvaro kring kaffeborden. Föreningen bjöd på semla och kaffe, en uppskattad tradition sen många år.
Kaffe med semla

Därefter skedde avtackningar av funktionärer, Karin Heine kontaktman boule, Sigge Löwenborg för 7 år som reseledare, Gerd Allansson och Sten Karlsson för arbete vid föreningsmöten, Ann-Christine Thunberg som webbredaktör, Ulf Kraft, Valter Karlsson och Arne Brorson i valberedningen. Lennart Eriksson som fyllde 85 år denna dag, uppvaktades med en blomma.

Profilen framförde flera sånger som i vissa fall anknöt till både kärlek och våren. Blommor överlämnades till Evert Rydén, Profilens omtyckta ledare.
PRO kören Profilen

Ordförande Rolf Wilhelmsson lämnade information om kommande verksamheter. Vårfest hålls på restaurang Matlyckan den 26 april, aPROpå möte den 25 februari då Lennart Ahlsén, prisbelönt fotograf, underhåller. En resa är planerad till Pukeberg den 26 mars med bl.a. hyttsill. Trivseldanserna börjar i Pigalle den 11 mars med Charlies.

Nästa föreningsmöte är den 17 mars på Pigalle då Marcus Wårdmark, projektledare, lämnar information om handeln i Nässjö.

Mötet avslutades med dragning i dagens lotteri, några mötesdeltagare gick hem med vinst på köpt lott.

Text: Arne Brorsson
Bild: Rolf Wilhelmsson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.