A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamheter

Höj Den Allmänna Pensionen

De PRO:are som deltog i sommarvärmen var: Rolf Wilhelmsson, Ritva Erlandsson, Mona Plath och Kenneth Andersson.

Höj den allmänna pensionen ! Namninsamling på torget i Nässjö 28 juni 2018

Höj den allmänna pensionen !

Så lyder uppropet på namninsamlingen från PRO Riks till alla partier i Sveriges riksdag.

Den riksomfattande namninsamlingen startades av PRO den 18 april och beräknas avsluta den 10 augusti. Målet är att genom alla föreningar samla in 100.000 namnunderskrifter i hela Sverige.

Den allmänna pensionen påverkar inte bara nuvarande pensionärer utan kommer också att påverka blivande pensionärer. Våra politiker bör tänka på att omkring 25 % av Sveriges befolkning är pensionärer.

Det var inga svårigheter att övertyga Nässjöbor och folk från andra orter att skriva på vid vår namninsamling på torgdagen.

Höj pensionen

PRO Nässjö hade denna namninsamling på månadsmötet den 15 maj och fortsatte i dag på torgdagen den 28 juni med att göra ytterligare en namninsamling. Resultatet är över förväntan med 334 namnunderskrifter vid dessa två tillfällen. Det kan tillkomma till fler namn innan tiden går ut.

Sex av tio pensionärer lever på eller strax över den relativa fattigdomsgränsen, som idag är 12.500 kronor efter skatt. Ingen skall behöva tvingas att arbeta längre än vad de kan för att undvika alltför låg pension. Därför kräver vi i PRO nu att politikerna i riksdag och regering fattar beslut om att höja den allmänna pensionen.

Det finns sedan snart 20 år en Pensionsöverenskommelse mellan alla partier förutom V SD. En genomgripande översyn av denna bör göras snarast för att höja den allmänna pensionen.

Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till riksdagspartierna och regeringen.

Text och bilder: Rolf Wilhelmsson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.