A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Om Föreningen

PRO bildades den 1 mars 1942 under brinnande världskrig. PRO Nässjö är Jönköpings läns äldsta förening och bildades 15 juli 1942.

2012 firade vi vår förening med ett 70 års jubileum 

Varför en pensionärsförening.

Föreningar bildades för att ge pensionärerna en röst i samhället samt att mot myndigheter föra pensionärens talan och verka för att ge medlemmarna god social tillvaro tillsammans.
De som varit med om att utveckla de stora folkrörelserna i början av seklet hade då blivit pensionärer och kände behovet av en pensionärsorganisation. Pensionärernas ekonomiska och sociala situation var eländig och pensionärernas behov pockade på att formuleras och bli hörda i samhällsdebatten. 
Men de som då stod för organiserandet av landets pensionärer såg även nödvändigheten av att fylla det tomrum som uppstår när man lämnar sitt arbete, nödvändigheten av att skapa träffpunkter, att göra även de mänskliga behoven av gemenskap till en uppgift för den nya organisationen.

Att tillgodose dessa behov har allt sedan dess varit en viktig uppgift för PRO

PRO har som uppgift att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor mot regering, landsting och kommuner och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna ska kunna känna glädje och gemenskap.

Våra aktiviteter.
Är att ge ett brett utbud av aktiviteter som är till gagn för medlemmarna samt i medlemmarnas intresse. Våra aktiviteter ändras ofta utifrån medlemmarnas intresse.

Prisundersökning.
Varje år genomför föreningen prisundersökning hos några butiker i kommunen inom föreningens område. Det är ett 60 tal basvaror som ingår i undersökningen. 

Medlemskap.
Under rubriken Bli Medlem finns mer information om medlemskap och medlemsförmåner. Ytterligare information finns att läsa på PRO:s Riksorganisations hemsida pro.se

Kontakt med Nässjö föreningen kan ske via tel 0380-14055 eller
e-post nassjo@pro.se

Medlemsansvarig:

Gunilla Wahlgren     070-524 80 10
   
PRO Kontakt   Styrelsen 
                         tfn  0380 14055 
                     e-post  nassjo@pro.se

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.