A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Arkiv

Månadsmöte 21 maj 2019

Alla stämmer upp i allsången

Månadsmöte på Pigalle 21 maj 2019

Månadsmöte PRO 21 maj

Till vårens sista månadsmöte hälsades ett stort antal deltagare välkomna av ordföranden Rolf Wilhelmsson. Tre nya medlemmar välkomnades till föreningen. 

Från socialförvaltningen hade socialchefen Mats Petersson och avdelningschefen för äldreomsorgen Anneli Tellmo-Jung inbjudits. De berättade om den boendestrategi för kommunen åren 2019 - 2029 som planeras.
Vid enkätundersökning har t ex framkommit att bland 80-åringarna i kommunens lägenhetsbestånd har 80 % ingen hiss utan endast trappor.
En bedömning om behovet av senior/trygghetsboende har gjorts fram 2027. Exempelvis kommer gruppen 80-89 åringar att öka med uppskattningsvis 470 personer.
Mats och Anneli tackades med varma applåder för intressant och givande information.

Efter fikapausen med goda smörgåsar var det dags för allsången med Inge Danielsson från Ingatorp som ledare. Sånghäften fanns utlagda på borden och alla sjöng kraftfullt med i alla de kända melodierna.

Information om sommarens aktiviteter och höstens studiecirklar lämnades av Carola och Rolf Wilhelmsson samt Gunilla Wahlgren efterlyste förslag och önskemål om resmål som föreningen kan arbeta med.

Mötet avslutades med lottdragningen. Ordföranden önskade alla en varm och skön sommar och tackade alla deltagarna.

Ordförande avslutade vårens sista månadsmöte med att sopa golvet.

ordförande städar 

Nästa månadsmöte blir den 17 september med mannekänguppvisning och då kommer Inge Danielsson tillbaka och står för underhållningen.

Text: Inger Johansson
Foto: Rolf Wilhelmsson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.