A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ordförandemöte 160923

2016-09-26 Ordförandemöte 23 sept kl 9.30 Seniorernas Hus

13 föreningar var representerade.

Ordförande Bo Enar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes och Marianne Alexandersson utsågs till justerare för mötet.

Mycket diskuterades vid rapporterna och Per-Åke Leijon redovisade ekonomin.

Föslag till verksamhetsplan och budget lästes upp.Marianne Alexandersson rapporterade från KPR.

Bo Enar Karlsson avslutade mötet med att informera om nästa möte 28 oktober som är budgetmöte.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.