A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Höstmöte 151016

2015-10-16 Till Samorganisationens Höstmöte i Seniorernas hus kom representanter från olika PRO föreningar i kommunen.

Ett trevligt inslag var fyra trevliga spelemän som spelade under tiden kaffet serverades.

Orförande Bo Enar Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Höstmötet.

Dagordningen godkändes och kallelsen till mötet godkändes.

Till protokoll justerare valdes Rodhe Jensen och Jan Lindh.

Verksamhetsplanen för 2016 lästes upp och godkändes med tillägg att ABF skulle bjudas in till årsmötet 2016.

Per-Åke Lejon redovisade budgeten för 2016.

KPR frågor redovisades av Marianne Alexandersson som även informerade om KPR.

Beslut togs om datum för årsmötet 2016 som blev den 18 mars.

Så var det dags för övriga frågor där det blev många bra diskussioner.

Bo Enar tackade för dagen och avslutade så Höstmötet.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.