A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte 170317

2017-03-30 Samorganisationens årsmöte 17 mars 2017

Årsmötet inleddes med kaffe och smörgås.

Ca 23 ombud från föreningarna kom till Samorganisationens årsmöte i Seniorernas hus.

Samorganisationens ordförande Bo Enar Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötesförhandlingarna.

Till årsmötesordförande valdes Jan-Erik Johannesson och till sekreterare valdes Ann-Marie Svensson.

Till justerare/rösträknare valdes Greger Johansson och Veronica Häll.

Dagordningen godkändes. Genomgång av verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningarna godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter revisorernas tillstyrkan.

Den nya styrelsen valdes enligt valberedningens förslag enhälligt.

Marianne Alexandersson informerade om KPR:s möten.

Bo Enar Karlsson som i och med årsmötet lämnade sitt uppdrag som ordförande i Samorganisationen avtackades.

Marianne Alexandersson fick också ett tack för sitt arbete hon lägger ner i KPR.

Årsmötet avslutades.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.