A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte 160319

Årsmöte 160318

2016-03-19 Samorganisationens Årsmöte 2016.

Ca 25 ombud från föreningarna kom till Årsmötet denna dag.

Årsmötet inleddes med kaffe och smörgås.

Ordförande Bo Enar Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötesförhandlingarna.

Till årsmötesordförande valdes Jan-Erik Johannesson och till sekreterare valdes Annmarie Svensson.

Till justerare/rösträknare valdes Rolf Pettersson och Solveig Löfdahl.

Dagordningen godkändes med viss justering.

Genomgång av verksamhetsberättelsen, resultat-och balansräkningarna godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter revisorernas tillstyrkan.

Den nya styrelsen valdes enligt valberedningens förslag enhälligt.

Information från KPR framfördes av Marianne Alexandersson.

Rolf Forsén informerade om prisundersökning.

Hälsan 2 kom på besök och berättade om deras verksamhet. 14 april kl 14.30 är det föreläsning om läkemedel i Seniorenas hus.

Blommor överlämnades till J-E Johannesson och Annmarie Svensson för deras insats denna dagen.

Årsmötet avslutades av Bo Enar Karlsson.

 

 

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.