A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Historik

16 juni 1943 är startdatum för Huskvarna folkpensionärs-förening,Riksordförande Karl Pettersson, Malmö höll föredrag om folkpensionärernas ställning i landet. Efter anslutning till Pensionärernas Riksorganisation (PRO) ändras vårt namn till Huskvarna Pensionärsförening.

Vår övergripande målsättning är 

Att verka som trivsel- och intresseorganisation

Vi pensionärer vill, genom PRO, medverka till att stärka demokratiska värden och ett medmänskligt synsätt i Sverige, och inom ramen ta tillvara pensionärernas intressen.

De som gick i pension under krigsåren hade inte det lätt, när pensioner låg bara runt några hundra kronor per år.

Vi säger ofta idag på den gamla goda tiden, men var den så god? Många saknade vatten, värme och avlopp inne, elektrisk spis, kyl- och frysskåp. Med låg arbetslön gällde det att få ihop till mat för dagen och ved att värma upp bostaden med.

Vi har genom åren arbetat med

 • ATP-reformen på 1950-talet
 • Att pensionärer och PRO skulle erkännas i hela landet
 • Att sjukvården, servicehus och åldringsvården byggs ut
 • Delpensionen
 • Äldrereformen 1992

Vi har på lokal nivå verkat för

 • Vi medverkade som vägledare vid trafikomläggningen till högertrafiken 1967
 • Vi har arbetet för rätt kost och motion för äldre
 • När Jönköping blev storkommun ingick PRO Huskvarna i en samarbetsgrupp för pensionärsföreningar inom kommunblocket
 • Lokalt har även PRO Huskvarna gjort ett protestuttalande om jakten på småfåglar i Italien
 • När SJ beslutade att stänga järnvägsstationen i Huskvarna så sa PRO ifrån, vilket uppskattades av pensionärer i Huskvarna
 • Vi sitter med i det kommunala pensionärsrådet
 • Inför valet om vi skulle gå med i EU ordnade PRO Huskvarna ett EG-möte och många av våra medlemmar gick studiecirklar för att lära sig mera om EU

PRO i Huskvarna har haft ett eget semesterhem i Mellbystrand, där föreningens medlemmar kunde njuta av sol och bad. Mellan 1972 - 1989

När Kavlagården invigdes 1972, överlämnade pensionärsföreningen ett piano vid invigningen.

Kulturstipendium

1 maj 1984 fick vi mottaga Huskvarna arbetarkommunens kulturstipendium. Ett stipendium som är inrättad att delas ut åt en huskvarnabo som gjort goda insatser inom kulturellt och ideellt arbete.

Medlemsstatistik

Vi kan notera att 1945 var vi 63 medlemmar, i början på 1950-talet var vi över 300 medlemmar. Vi kommunsammanslagningen 1971 var vi hela 806 medlemmar.

År 1982 var vi över 1 400 medlemmar, men 1983 bildade Öxnehaga en egen förening och då tappade vi 99 medlemmar. Nu 2010 är vi runt 890 medlemmar.

Ordföranden genom tiden

Vår förste ordförande var Edvard Johansson 1943-1949, därefter har vi haft Carl Bergqvist, K S Jonsson, Arvid Sjöberg, Bertil Österholm, Gösta Andersson, Sigvard Lindström, Bernt Elmner, Hans Sjökvist och Allan Forsberg.

 

Källor: 70 år Huskvarna Arbetarkommun, 1974, PRO Huskvarna 50 år, 1993

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.