A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Arkiv

Verksamhetsberättelsen 2014

Verksamhetsberättelse för PRO Huskvarna 2014

Styrelsen under 2014 har varit

Ordförande  Allan Forsberg tom 19 augusti 2014
Ordförande  Alf Andersson from 27 augusti 2014
Vice ordförande  Alf Andersson tom 27 augusti 2014
Vice ordförande  Irene Andersson from 2 september 2014
Sekreterare  Ingrid Andersson
Vice sekreterare  Hjördis Stenebrand  
Kassör  Lennart Nådell  
Vice kassör  Irene Andersson tom årsmötet 2014
Vice kassör   Margareta Björk from årsmötet 2014
Medlemsansvarig  Ingrid Andersson
Studieorganisatör  Irene Andersson
Försäkringsansvarig  Sören Magnusson tom årsmötet 2014
Försäkringsansvarig  Lennart Nådell efter årsmötet 2014
Ledamot  Agnetha Tryggmer from 27 augusti 2014


Ordförande, kassör, sekreterare och studieorganisatör väljs enligt våra stadgar av årsmötet, för övriga poster gäller att styrelsen konstituerar sig efter årsmötet.

PRO Huskvarnas övriga valda funktionärer har sedan årsmötet varit revisorer Mona Frisk, Lennart Starkenberg och revisorsuppleant Lennart Wånge.
Vid medlemsmöte 12 mars 2014 valdes en valberedningen bestående Stig Ullvan, sammankallande, Janne Björk och Maivor Starkenberg.
Webbredaktör har varit Ingrid Andersson.

PRO Huskvarnas representanter vid PRO Jönköpings samorganisations årsmöte 21 mars 2014 var Alf Andersson och Lennart Nådell, vid höstmöte
31 oktober 2014 var det Alf Andersson och Irene Andersson .

PRO Huskvarnas representanter vid PRO Jönköpings Distrikts årsmöte 28 april 2014 i Sävsjö var Allan Forsberg, Irene Andersson, Lennart Nådell, Alf Andersson och Ingrid Andersson, vid höstmöte 27 oktober 2014 i Jönköping var Alf Andersson, Irene Andersson, Ingrid Andersson och Lennart Nådell.

Valda till ombud för PRO Huskvarna under 2014 har varit, ombud ABF studieorganisatör Irene Andersson med Lennart Nådell som ersättare; ombud Folkets Park, Huskvarna kassör Lennart Nådell med Ingrid Andersson som ersättare; Ingrid Andersson och Margareta Björk har varit ombud hos Huskvarna JaVisst med Lennart Nådell som ersättare.

I kommunens samverkansgrupp Hakarp/Huskvarna har Ingrid Andersson fram till årsmötet och efter årsmötet Hjördis Stenebrand och Monika Elmner varit ombud.

Runt 20 medlemmar har varit behjälpliga vid våra möten i Folkets Park genom olika kaffekommittéer. Ansvarig för de olika kaffekommittéerna har varit Hjördis Stenebrand.

PRO Huskvarnas väntjänst 2014 ansvarig har varit Sonja Josephsson.

PRO Huskvarnas styrelse har under 2014 haft 12 protokollförda styrelse-sammanträden. AU har haft tre möten. Protokoll har förts vid tre medlems-möten. Samt årsmöte 19 februari 2014.

Förenings ekonomi är god, för övrigt hänvisas till resultat- och balans-räkningen.

Medlemsstatistik
Vid årsskiftet 2013-2014 var vi 813 medlemmar och under 2014 har vi skrivit in 67 st nya medlemmar, 34 medlemmar har avlidit och 30 medlemmar har begärt utträde och 15 medlemmar är överflyttade till annan förening, 14 medlemmar har strukets på grund av att de inte betalat medlemsavgift.
Vid årsskiftet 2014/2015 är vi 787 medlemmar.

Externa möten under året
28 februari deltog Allan Forsberg och Alf Andersson i en ordförandekonferens inom PRO Samorganisation Jönköping
5-6 mars äldremässan på Elmia var Alf Andersson, Ingrid Andersson, Irene Andersson, Hjördis Stenebrand och Agnetha Tryggmer.
10 april var Lennart Starkenberg på Fonus distriktsstämma i Vaggeryd
16 april deltog Irene Andersson och Ingrid Andersson i ABFs årsmöte i Folkets Park
23 april deltog Lennart Nådell på Folkets Parks årsmöte
24 april var Ingrid Andersson och Margareta Björk på årsmöte med Huskvarna JaVisst
28 augusti möte om framtida samarbete med ABF Irene Andersson och Lennart Nådell
24 september PRO Samorganisation, Jönköping möte för rese- och hemside-ansvariga Ingrid Andersson och Margareta Björk
26 september PRO Samorganisation, Jönköping, ordförandemöte Alf Andersson
6 oktober var Ingrid Andersson och Agnetha Tryggmer på Kavlagården och informerade om PRO
29 oktober var Alf Andersson och John Wärn på möte i Norrahammar med trafikombuden
15 december var Lennart Starkenberg på Fonus höstmöte i Vrigstad
18 december Swedbanks pensionärsråd i Jönköping deltog Lennart Nådell och Ingrid Andersson.

Vårt program har varit omfattande under 2014 med många medlemmar närvarande

 • Året började med Julgransplundring 8 januari med Erling Lundberg, succé med hela 177 medlemmar som fick en godispåse med sig hem
 • 29 januari med fotterapeut Anna-Lena Hultgren, Huskvarna och musik av Old Biginners från Eksjö, 97 medlemmar
 • 19 februari hölls PRO Huskvarnas årsmöte 2014 i Folkets Park. Inleddes med parentation över 45 avlidna medlemmar med inramning av Arne Ahlqvist som läste en dikt. Ordförande för årsmötet var Leif Pettersson, PRO Jönköpings distrikt. Efteråt fick vi en underbar stund med Evergreens från Nässjö. Det var 90 medlemmar närvarande
 • 12 mars kåserade f.d. stadsträdgårdsmästaren Lennart Angselius, Jönköping om parker, och PRO stjärnan från 2011 Karl Gustav Johansson från Gislaved underhöll 114 medlemmar
 • 2 april berättade Anna Sundin om ”Vita slottet” f.d. Junex och Blå Bossa underhöll oss 97 medlemmar med jazz
 • 23 april berättade Clas Göran Ekhall om Ukraina och Rallarna från Nässjö underhöll 82 medlemmar
 • 14 maj våravslutningen var det Lars ”Lisa” Andersson som stod för underhållningen, 97 medlemmar närvarande
 • 22 augusti startade Höstens program med att f.d. smittskyddsläkaren Per-Erik Åbom berättade om pest och kolera. Staffan med kompis från Vetlanda underhöll 105 medlemmar
 • 17 september medlemsmöte Seniordans med Kenneths orkester, som var  mycket bra, ingick i Huskvarna veckan
 • 8 oktober Tabergsdagen började med föredrag om Norrahammars Bruk och Husqvarna av Per-Olof Jern och sedan mannekänguppvisning av fem medlemmar med kläder från Tabergs textillager inför 109 medlemmar
 • 28 oktober hade vi besök av TV-kändisen Ted Rosvall som berättade om släktforskning och lite om inspelningarna från TV programmet ”Vem tror du att du är”, sedan underhöll Gunnar Kampe, Göteborg som berättade och spelade visor av Dan Andersson, 90 medlemmar
 • 19 november Höstmöte beslutade vi om 2015 års budget, verksam-hetsplan och medlemsavgift för 2015. Ingemar Svensson berättade om sin världsomsegling och Lennart Axelsson underhöll med 12 strängad gitarr och munspel för 92 medlemmar
 • 10 december avslutades hösten med lucia firande på ett nästan fullsatt parketten, av 142 medlemmar, när Åke Perssons kör och solister stod för hela programmet

Kvar i stan
Under sommaren har vi under fem onsdagar, haft lokalen öppen och anordnat tipspromenad i Mjölkafållan med olika teman och med kaffeservering och lotteriförsäljning efteråt. Det var 158 personer (2013 gick 89 personer) som gick tipspromenaderna och arbetsgruppen har bestått av Ingrid Andersson, Alf Andersson, Lennart Nådell, Irene Andersson och Hjördis Stenebrand. 

Studier
27 februari deltog Ingrid Andersson i kurs för medlemsansvarig inom PRO i Norrahammar
18 oktober utbildades valberedningen hos ABF
25 oktober deltog Margareta Björk i kurs för kassörer hos ABF

Under året har genomförts olika studiecirklar och kurser i PRO Huskvarnas regi
Handarbetscirkeln består av fem flitiga medlemmar som syr och stickar till våra lotterier, de arbetar mycket bra under hela året under ledning av Ingmarie Högbring-Öhrberg
Cirkeln i litteratur med 6 medlemmar har under året ledds av Sonja Josphs-son

Kurs i data för nybörjare och fortsättningskurser har genomförts, sex medlemmar har gått nybörjarkurs och 12 medlemmar fortsättning. Kursledare Alf Andersson
Kurs i släktforskning för nybörjare och fortsättningskurs har genomfört, sju medlemmar har gått nybörjarkurs och 18 medlemmar fortsättning. Kursledare Ingrid Andersson

Under året har Alf Andersson haft datakurs på äldreboendet Lärlingen en till två gånger i veckan

Boule
26 mars hölls ett informationsmöte med kommunen och fritidsförvaltningens Johan Eriksson om framtida bygge av gymnastik hall på Åbonäs
23 april hade vi en prova på kväll med Swedbank i Jönköping, de var 15 st och vi var sex medlemmar från PRO Huskvarna
Under vintern spelar vi boule i Hovslätt varannan torsdag med Evert Samuelsson som ansvarig och där deltar ca 15 medlemmar i snitt per gång

Under sommaren spelar vi på Åbonäs i Huskvarna med Alf Andersson och Roy Eriksson som ansvariga. Under 2014 (mars-dec) spelades det boule 64 gånger (måndag och torsdag) med ett snitt på 31 deltagare varje gång (1957 st). Utomhus boule avslutas med glögg och pepparkaka måndagen efter första advent. Två gånger under sommaren har det varit fler spelare än det finns plats för på banorna.

Boulekommittén anordnade grillkväll 25 juni med tipspromenad och korvgrillning 35 medlemmar deltog. Även den 23 juli var det runt ca 35 medlemmar som trivdes bra på grillkväll med boule.

Resor
PRO Huskvarna har gjort sju resor under 2014

 • 19mars åkte 53 medlemmar till Ullared
 • 21 maj  åkte vi till Åbro bryggeri och Hallingeberg teater som gav “Vi minns vårt 1900 tal med sång och teaterspel, 47 medlemmar
 • 2 juli Hemliga resan gick till Sävsjö – Komstad - Vrigstad och Ohs, den var övertecknad 57 medlemmar, så en bil fick sättas in
 • 10 september kommunresa 53 medlemmar deltog. Vi åkte genom östra delar av kommunen med paus i Järsnäs hembygds gård och mot Gränna och Brahehus
 • 22 oktober “Öster om Vättern. Vi besökte Motala Museum, Brunnby musteri och Cloetta Ljungsbro. Med på resan var 42 medlemmar  
 • 20 november en extra resa till Ullared med 53 medlemmar
 • 30 november adventsresan gick till Flisby kyrka och Aneby Wärdshus med 51 medlemmar

Lotteri
Vi har vid tre tillfällen deltagit i Huskvarna JaVisst marknader, knalle-markanden 16 maj, höstmarknaden 5 september och julmarknaden den 8 december, med stor framgång, alla lotter slutsålda. Lotterikommittén  Hjördis Stenebrand ansvarig, Monika Elmner, Gerd Lindgren och Ingmarie Högbring-Öhrberg. För övrigt säljs lotter på våra medlemsmöten med framgång.

Övrig verksamhet
Efter redovisning från AU beslöt styrelsen i samråd med bordtennisens företräde att avsluta samarbetet från årsskiftet 2014. Bordtennisen har under året bildat en konceptförening.

17 mars deltog PRO Huskvarna i Veteran-Vetarna tävlingen i Bankeryd, vårt lag bestod av Allan Forsberg, Ingrid Andersson och LarsEvert Andersson med Lennart Nådell som lagledare och de kom på en god andra plats och tävlade vidare den 7 april, i Bankeryd med samma lag, även denna gång blev de tvåa.

20 maj var vi sju medlemmar som deltog i rullstolpromenad från äldreboenden i Huskvarna, med avslutning i Pingstkyrkan. Anordnas av samverkansgruppen Hakarp/Huskvarna.

14 juni var 44 medlemmar på sommarteater ”Hedebyborna” i Folkets Park och efteråt var det grill i Anderssons trädgård.

Under Huskvarna veckan 13-20 september arrangerade PRO Huskvarna, boule på Fallens dag 13 september; tipspromenad i Mjölkafållan 16 september och 17 september anordnade vi Seniordans i Folkets Park och veckan avslutades med att prova på släktforskning 18 september.

19 september var det 15 medlemmar som var på PensionärsBio i Jönköping arrangerad av PRO Dalvik

Slutord
Till alla som aktivt bidraget till det gångna årets framgångsrika verksamhet, genom att ge av sin tid, vill styrelsen framföra ett varmt tack.
Styrelsen hoppas på ett fortsatt gott samarbete så vi får ett fint 2015.

PRO Huskvarna i positiv anda och gemenskap

Huskvarna februari 2014

Alf Andersson Irene Andersson
ordförande vice ordförande
   
Ingrid Andersson Lennart Nådell
sekreterare kassör
   
Margareta Björk Hjördis Stenebrand
ledamot vice sekreterare
   
Agnetha Tryggmer  
ledamot  
   
Mona Frisk Lennart Starkenberg
revisor revisor

 

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.