A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Verksamhet

Varför PRO? Den enskilde pensionären har små möjligheter att göra sin röst hörd. Rösten måste förstärkas genom att många gemensamt framför sina åsikter. Föreningen är grundenheten i PRO. Det är genom föreningarnas arbete som påverkan kan ske på kommun och landstingsplanet genom bl.a. medverkan i pensionärsråd.

Gislaveds PRO-förening vill vara en aktiv förening. Är Du intresserad av studieverksamhet, sång, bridge, resor eller motion, så hittar Du det bland våra aktiviteter.

Medlemsförsäkringar.

Alla PRO:s medlemmar är olycksfallsförsäkrade vid deltagande i PRO:s aktiviteter.Detta gäller även resor till och från dessa aktiviteter.

Kontakt och Gentjänsten. 

Behöver Du hjälp, ledsagning eller andra mindre tjänster? Ring GENTJÄNSTEN, tisdagar kl. 10.00-11.00, tel. 836 76 eller ring Göte Andersson tel. 13372. Tjänsten är gratis.

Föreningsmöten.

Hålls i Folkets Hus första onsdagen i månaden kl.14.30, utom januari, juni, juli och augusti.

PRO-gården.

Paradisgatan 10, Gislaved, är vårt eget pensionärscentrum. Där träffas vi regelbundet till gemytlig samvaro i olika former. Välkommen att deltaga!

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.