A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Historik

Historik

 

Så började det.....

År 1942 bildades Sveriges Folkpensionärers Riksorganisation PRO. PRO:s förste ordförande blev förre byggmästaren Karl Pettersson, Malmö.

Gislaveds PRO-förening bildades den 19 maj 1946. Det var ett brev från Karl Pettersson med uppmaning om att bilda en pensionärsförening, som gav Peter M Nykvist idén att bilda föreningen. Nykvist hade slutat på Gummifabriken och var nu pensionär. Man skrev till Malmö och förklarade att man var i färd med att bilda en förening. Från Karl Pettersson kom stadgar, förslag till mötesprogram mm. Han skrev uppmuntrande brev med råd och anvisningar.

Första mötet hölls i Ringsalen den 19 maj 1946. Till mötet kom 82 pensionärer och nu bildades Gislaveds Pensionärsförening. Lokalfrågan var tydligen något av ett problem den första tiden. Missionsförsamlingens lokaler fick disponeras och Avd 28 ställde lokaler till förfogande för studieverksamheten. Våren 1991 inköptes fastigheten Paradisgatan 10. Föreningen fick därigenom en egen lokal, PRO-gården, som än i dag används i stor omfattning för möten, studie- och fritidsverksamhet. På senare år har den genomgått en del förbättringar såsom revetering av fasad, installation av bergvärme, nya golv och ett nytt kök.

Under de 10 första åren var medlemsantalet ganska konstant, omkring hundratalet. Efter 25 år, 1971 var medlemsantalet 342 och 1972 skedde en markant ökning med inte mindre än 64 medlemmar. Efter 35 års verksamhet uppgick medlemsantalet till 609 och vid 40-årsjubiléet redovisades 680 medlemmar. Vid 50-årsjubiléet, 1996, var medlemsantalet 816. Under nästa tioårsperiod till 2006 hade antalet medlemmar inte ökat utan låg på ungefär samma antal.  Tyvärr har medlemsantalet minskat under de senaste 10 åren och nu, 2016, har vi 478 medlemmar. Det är något som vi måste försöka ändra på. En kampanj pågår ”Värva en vän”. Du som värvar en vän får 4 trippelskraplotter som belöning. Blir vi fler kan vi göra mer!

Årsavgiften 1946 var 1,25 kr. 1955 höjdes avgiften till 2,50 kr. Årsavgiften 2006 var 100 kr och 2016 är den 275 kr.

Vilka har varit ordförande i föreningen under de senaste 20 åren? Ivan Kärreskog, Lars Larsson, Rosa Berglund, Olle Andersson och nuvarande Thure Andersson.

Föreningen har under hela perioden varit representerat i det kommunala pensionärsrådet KPR, och Länspensionärsrådet LPR. Genom dessa kontakter med såväl kommunal- som landstingspolitiker har föreningen haft unika möjligheter att följa upp diskussioner på både kommunal- och landstingsnivå. Samarbetet med kommunen och då i första hand med socialnämnden har varit gott. Numera får KPR ta del av förslagen innan besluten tas.

Föreningen anser att det är viktigt med en förtätad byggnation i de centrala delarna av tätorten. Många äldre säljer sina fastigheter och söker bostad centralt. Kommunen har accepterat PRO som remissorgan i frågor som rör de äldres förhållanden i kommunen.

Namninsamling ”skriv på för kontanterna”. Vi deltog i namninsamlingen och den 22 juni överlämnade PRO:s ordförande Christina Tallberg 139 064 namnunderskrifter till finansmarknadsminister Per Bolund. PRO:s kampanj ”Kontanter behövs” har som mål att regeringen i höst ska lägga fram en proposition där kontanternas framtid säkerställs.

Det är speciellt viktigt att PRO – som organisation – fortsätter att utvecklas för att i framtiden kunna svara upp mot de krav som kommande pensionärsgenerationer kommer att ställa. Arbetet under åren framöver måste inriktas på detta. 

(Ur programmet vid vårt 70-årsjubileum. Text: Vivianne Edlund)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.