A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Allmänt

PRO centralt bildades 1942 och är Sveriges största pensionärsorganisation med över 360 000 medlemmar. PRO finns i hela landet och omfattar över 1 550 lokala föreningar i 26 distrikt. PRO är en partipolitiskt oberoende organisation för alla pensionärer. PRO:s uppgift är att på riksplanet, i landsting, regioner och kommuner följa och bevaka samhällsutvecklingen samt skapa opinion för frågor som berör pensionärernas intressen. PRO har en omfattande verksamhet som ger ett innehållsrikt liv efter pensioneringen med stor gemenskap människor emellan.

Medlemsavgiften
Medlemsårsavgiften är på 260 kronor för år 2018

Vad får man för medlemsavgiften?
Som medlem får du tidningen PRO Pensionären (Ett ex. per hushåll) = 10 utgåvor per år.
Deltaga i stort utbud av olika aktiviteter som föreningen bedriver.
Reducerade kostnader för studier på PRO:s Folkhögskola i Gysinge.
Som medlem i PRO är du försäkrad genom en samlingsförsäkring som gäller vid olycksfall som inträffar när du deltar i PRO:s verksamhet, vid färd till och från verksamheten eller när du deltar i en resa som är arrangerad av PRO. Denna försäkringen ingår redan i medlemsavgiften. OBS. Den ska inte blandas ihop med en generell olycksfallsförsäkring som man tecknar själv.

PRO-Aneby bildades 9 feb 1960 och hade vid starten 34 st medlemmar.
Styrelsen bestod av ordf. Charlhem Sandström, v.Ordf. Axel Swedenbrant, Sekr. F.A. Westling, v. Sekr.Elma Jönsson och Kassör H. Blomstrand. 

Vid början av år 2018 var vi 281 medlemmar i föreningen och vår målsättning är att medlemmarna skall trivas och känna samhörighet i vår förening

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.