A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd

Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd (RPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionens politiska organ och verksamheter. Rådet är ett referensorgan med rätt att väcka frågor direkt i regionstyrelsen.

Rådets uppgifter

  • Verka för att pensionärernas frågor och synpunkter beaktas i fullmäktige, i styrelse och i Region Jämtland Härjedalens olika verksamheter
  • Vara remiss- och referensorgan i frågor som berör pensionärer
  • Vara väl informerade i Region Jämtland Härjedalens upphandlingsarbete
  • Initiera nya pensionärsfrågor i Region Jämtland Härjedalen
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Valda ledamöter till Regionens pensionärsråd (RPR)
mandatperioden 2015 - 2018

Inger Breil  ordinarie ledamot     PRO   
Gerd Jonsson  ordinarie ledamot  PRO   
Bernth Nygren  ordinarie ledamot  PRO   
       
Lenart Hobring Ersättare  PRO   
Maud Eriksson                     Ersättare  PRO   
Christina Enarsson  Ersättare  PRO   


Länk till Landtingets hemsida för Pensionärsrådet>>>

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.