A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Samorganisationen

Samorganisationen i Östersunds Kommun tillhör PROs distrikt i
Jämtlands län. Samorganisationen har till uppgift att samordna
och tillvarata de anslutna föreningars intresse 

Att medverka till en positiv medlemsutveckling

Att utse ledamöter i kommunens pensionärsråd KPR

Att medverka för en bra kollektivtrafik och färdtjänst

Klicka på "Föreningar" får du informtiom om föreningarna och deras
verksamhet inom Östersunds kommun

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.