A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Verksamhetsberättelse

Kommentar till verksamhetsberättelsen 2018

Föreningen har under året 2018 haft: 10 Medlemsmöten varav 4 trivselträffar som har besökts av 387 medlemmar.
Tio styrelsemöten. Ett Årsmöte.

Alla Cirkelledare, fritidsledare och ansvariga i arbetsgrupper bjöds den andra augusti på god lunch på restaurang Hof.

Resan för 80 år och äldre gick i år till Verkön med ms. Thomé. Vädret var strålande och lunchen utsökt. En mycket uppskattad dag.

Vår förening har tillsammans med Frösö PRO ansvarat för Tisdagsdax på Jamtli den 10 juli. Linus Isander underhöll. Margareta Ceder och Ingrid Nilsson var ansvariga för vår förening.
Vi representerades även på ”Alla pensionärers dag” i augusti.

Tillsammans med PRO Östersund, Frösön och Oden har vår förening arrangerat PRO-danser på OSD. Föreningens andel av nettot blev 20000 kronor. Stort Tack för det välkomna bidraget. Dessa pengar öronmärks till en resa för medlemmar 80+.

Under året har 3 medlemmar uppvaktats på sin 90-årsdag.

Vår egen hemsida (www.pro.se/korfaltet) är i full gång, ansvarig Monica Göransson.

Vi har haft möjlighet till gymnastik och styrketräning på Reacting, vilket har utnyttjats av många medlemmar.

Vi har nu förmånen att använd Österunds ”Mötesplats Reveljen” som vår samlingslokal.

Medlemsstatistik: Medlemsantalet var vid årets början 255 och vid årets slut 236.

Referat från alla våra möten och resor finns på vår hemsida www.pro.se/korfaltet.

 

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen har under 2017 haft:

Sex medlemsmöten som har besökts av 222 medlemmar.
Elva styrelsemöten
Ett Årsmöte
Fyra trivselträffar: vårfest, surströmmingsfest, adventskaffe och säsongsavslutning med 234 medlemmar.

Vår förening har tillsammans med Frösö PRO ansvarat för Tisdagsdax på Jamtli, den 28/7 med Hasse Thor 370 pers.
Margareta Ceder och Ingrid Nilsson representerade.
Föreningen representerades även på ”Alla pensionärers dag” den 1/8 med Sten och Stanley.

Ett tre-manna lag har tävlat i PRO-vetarna.

I maj arrangerade vi tillsammans med distriktet en mycket uppskattad resa till Lars Lerins Sandgrund.
Den 31 augusti gick en fullsatt buss till Samelägret i Glen. Föreningen subventionerade resan.

Tillsammans med PRO Östersund, Frösön och Oden har vår förening arrangerat PRO-danser på OSD. Föreningens netto blev 20000 kronor. Stort Tack för det välkomna bidraget. Dessa pengar öronmärks till en resa för medlemmar 80+.

Under året har 3 medlemmar uppvaktats på sin 90-årsdag.

Vår egen hemsida (www.pro.se/korfaltet) är i full gång, ansvarig Monica Göransson.

Vi har haft möjlighet till gymnastik och styrketräning på Reacting, vilket har utnyttjats av många medlemmar.

Vi har nu förmånen att använda Östersunds ”Mötesplats Reveljen” som vår samlingslokal.

Medlemsstatistik: Medlemstalet var vid årets början 260 och vid årets slut 255.

Referat från alla våra möten och resor finns på vår hemsida (www.pro.se/korfaltet).
 


Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse 2016

Föreningen har under året 2016 haft:

Sex medlemsmöten som har besökts av 199 medlemmar.

Tio styrelsemöten.

Fyra trivselträffar: Vårfest, surströmmingsfest, adventskaffe och säsongsavslutning med 190 medlemmar.

Vår förening har tillsammans med Frösö PRO ansvarat för Tisdagsdax den 12/7 på Jamtli. En gråmulen dag. 257 besökare.
Margareta Ceder och Ingrid Nilsson representerade vår förening.

Föreningen representerades även på ”Alla pensionärers dag” den 2/8. Lill-Babs var dragplåstret.

Ett tre-manna lag har tävlat i PRO-vetarna med växlande framgång.

Tillsammans med PRO Östersund, Frösön och Oden har vår förening arrangerat PRO-danser på OSD. Föreningens andel av nettot blev 20000 kronor. Stort Tack för det välkomna bidraget. Dessa pengar öronmärks till en resa för medlemmar 80+.

Årets resa för 80+ anordnades den 16 juni, 50 medlemmar deltog. En vacker och trivsam dag utmed sinnenas väg.

Den 20 november gjordes en bussresa till Alsen. En kombination av middag på Värdshuset Wången och Alsenrevyn som uppskattades mycket.

Under året har 3 medlemmar uppvaktats på sin 90-årsdag.

Vår egen hemsida (ww.pro.se/korfaltet) är i full gång, ansvarig Monica Göransson.

Vi har haft möjlighet till gymnastik och styrketräning på Reacting, vilket har utnyttjats av många medlemmar.

Tyvärr har vi inte kunnat hålla igång vår Bingoverksamhet p.g.a. lokalbrist.

Vår möteslokal är tills vidare Trivselträffen.

Medlemstatistik: Medlemstalen var vid årets början 270 och vid årets slut 260.

 

 

 2014 

Sju Föreningsmöten som besökts av 309 medlemmar.

Tio Styrelsemöten. Fyra trivselträffar, 40-års jubileum, surströmmningsfest adventskaffe och julavslutning med 266 medlemmar.´

Bingo och lotterikommitén.

11 bingoträffar med lotteriförsäljning .

Samt försäljning av lotter vid sju medlemsmöten

och tre trivselträffar.  Stort tack ! Styrelsen.

Den 17 maj firade vi 40 års jubileum. Festen gick av stapeln på restaurang Lime. Det bjöds på mat och dryck och trevlig underhållning. Samtliga PRO-föreningar från samorganisationen var inbjudna och firade med oss.

Hjärtligt tack till Östersunds kommun för sponsring. 

 Den 16 juni företogs  en resa med 80+medlemmar en lyckad dag med 46 deltagare. Vår förening har tillsammans med Frösöns PRO ansvarat för Tisdagdax på Jamtli med 322 besökare den 23/7 på Jamtli, en solig och varm dag.+ 29 grader. Margareta Ceder och Ingrid Nilsson  representerade vår förening. Vår förening representerades även på pensionärernas dag på Jamtli den 5/8.

Med Nick Borgen som attraktion 1485 besökare.Tillsammans med PRO. Östersund-Oden och Frösön har föreningen arrangerat PRO-danser på OSD. 

 Föreningens andel av netto blev 14000 kronor som

kommer att användas till  resor för 80+medlemmar. 

Stort tack för det välkomna bidraget. 

 

Den 16 september företogs en resa till Trondheim som avslutning till en studiecirkel om Nidaros domen. En mycket trevlig och intressant resa.

Föreningen har under detta år uppvaktat 5 medlemmar på 90 årsdagen. Föreningen har haft träff den 11november för nya medlemmar,4 person hade hörsammat inbjudan, av 20 inbjudna.

Medlemsantalet var vid årets början 291 och vid årets slut 284.

I april 2011 startades vår egen hemsida

www.pro.se/korfaltet 

med Gunhild Derås Eliasson red:/ tillsammans med styrelsen.

 

Vår möteslokal  är  tills vidare "Palmen på Körfältet.

Vi kan även i år i likhet med tidigare år se tilbaka på en tämligen god verksamhet för vår förening.

Ett stort intresse har visats bl.a. vid deltagandet i den

Kultur/fritids-verksamhet,som bedrivis under år 2014.

Vi har haft möjlighet till gymnastik och styrketräning på Reacting  vilket har utnyttjas av många medlemmar. 

 Vi tackar alla våra medlemmar för visat förtroende och allt stöd vi fått under året./Styrelsen

 

 Stort tack till

 

Östersunds kommun.

 

PRO.s danskommité för ekonomisk stöd samt  Pro-Distriktet-ABF-z Bingo/ lotteri ansvarige  för gott samarbete samt övriga föreningar under det gamla året.

 

 

Östersund i januari 2015

Styrelsen för pro- Körfältet.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.