A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmöte 23 februari 2019

Erika och Sofia med mor Maj-Lis underhåller Erika och Sofia med mor Maj-Lis underhåller

Den 23 februari hade PRO Körfältet sitt årsmöte på Mötesplats Reveljen

2019-02-26 Ordförande Ulla Deutschmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna och då speciellt till Marianne Stålberg som senare valdes till mötets ordförande och till systrarna Erika och Sofia med Mor Maj-Lis som skulle underhålla.

Parentation: Ett tänt ljus, och en tyst minut följde för de medlemmar som avlidit under året. Ulla läste en dikt ”När dina steg har tystnat”. Därefter följde en finstämd sång av Erika och Sofia, ”Halleluja”.

Erika och Sofia underhöll med många vackra visor och härlig stämsång, bl.a Beatles, Cornelis och Bob Dylan. De sjöng även den gamla fina sången ”E jamtlandstaus, hu e ränt makalös”. Mor Maj-Lis med dragspel sjöng och spelade fartiga Sven-Ingvars låtar.

Den föreslagna dagordningen fastställdes. Marianne Stålberg valdes att leda dagens årsmöte med sekreterare Britta Dahlberg vid sin sida. Verksamhetsberättelsen godkändes. Mötet fastställde balans och resultaträkning för 2018. Revisionsberättelsen föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val av styrelse och andra förtroendevalda genomfördes.

Medlemmar som valt att sluta med sina uppdrag avtackades och även årsmötets ordförande avtackades med en blomma.

Dagens arbetsgrupp serverade smörgåstårta, kaffe och kaka och allt smakade utmärkt.

Efter lottdragning och prisutdelning där hembakat tunnbröd var dagens vinst var det dags för ordförande Ulla Deutschmann att tacka för ett bra möte och påminna om nästa möte som är den 23 mars då även nya medlemmar kommer att bjudas in.


Ordförande och sekreterare

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.