A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Föreningen

Om Föreningen

PRO Oden

 • Vill att våra medlemmar skall känna sig välkomna in i våran  
       pensionärsförening som bildades 1976 i Östersund
 • Vill ge sina medlemmar information om vad som gäller för oss
       pensionärer
 • Vill se att alla trivs på våra möten, sammankomster och våra
       studiecirklar
 • Vill att alla medverkar till att alla kommer med i våran 
       gemenskap  
 • Vill att du hjälper till för att trivseln och samvaron skall bli så
       bra som möljigt

Vad får man för medlemsavgiften

I medlemsavgifter för år 2020 betalar vi till PRO Riksorganisionen 
190 kr,  Distriktet 35 kr och till föreningen Oden 50 kr dvs 275 kr.

Som medlem får du tidningen PROpensionären (1 Ex. per hushåll) 
som utkommer 9 gånger per år.

I medlemsavgiften ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller
när du besöker ett  PRO- arrangemang eller när du är på väg till
eller ifrån ett PRO arrangemang.

Dessutom har du möjlighet att teckna egna försäkringar med
fördelaktiga villkor, som är speciellt  framtagna för oss PRO-medlemmar.

Lotteriverksamhet

Förenigens försäljning av lotterier består av Trippelskrapet. 
Via föreningen är det möjligt att prenumerera på bingolotter. 
Vår förening erhåller bonus på dessa försäljningar.
Vi rekomenderar alla våra medlemmar att medverka i försäljningen.

Trippelskrapet är PROs eget lotteri. Nettot av denna försäljningen
går till PROs Folkhögskola i Gysinge. Ändamålet är mycket väsentligt
för PRO och utbildningsverksamheten vid folkhögskolan. 

Vid våra trivselmöten säljer vi "vanliga" lotter. Vinsterna anskaffas av styrelsen. 

Uppdaterat 20200205

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.