A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ÅRSMÖTE

Referat från årsmöte Lit-Häggenås PRO 2019

Lit -Häggenås PRO hade den 18 februari årsmöte på kyrksalen i Lit. Glädjande nog hade många medlemmar hörsammat inbjudan och platserna kring de av festkommittén vackert dukade borden blev snart fullsatta. Mötet började med att ordförande Per-Gunnar Nilsson hälsade alla välkomna. Efter detta följde Parentation. Inger Mårtensson tände ett ljus och de medlemmar som avlidit under året hedrades med en tyst minut och en vacker dikt som Inger läste. Dagen inbjudna underhållare Sofia och Erika Ek framförde sedan Leonard Cohens Halleluja.

Ordförande fortsatte i dagordningen. Valet av ordförande och sekreterare för mötet föll på Kjell Carlsson och Roland Norrman.

 Kjell fortsatte med de olika punkterna på dagordningen. Föreningen har under året haft många olika aktiviteter. Boule, danserna på Hårkvallen, resor och flera olika cirklar är exempel på föreningens verksamheter och föreningen har för närvarande 212 medlemmar.

Föreningens ekonomi är god och visar på ett bra plusresultat för 2018. Friskvårdsansvarig, reseansvarig och valberedning är för närvarande vakanta, men styrelsen kommer att göra allt för att dessa viktiga uppdrag tillsätts.

Till ny ordförande efter avgående Per-Gunnar Nilsson, valdes Jan Holmgren. Uno Hallkvist, Göran Mårtensson och Alvi Berglund lämnar styrelsen och de ersätts av Olle Paulsson samt  ersättaren Sören Adill. Ersättare Carina Vest är också på förslag till ledamot men hon var ej närvarande varför detta avgörs senare. Även revisorerna Eric Dromberg, Lennart Carlsson och ersättare K-G Jaldefors avgick. Samtliga uppvaktades av Marianne Hellström och Jan Holmgren med blommor och förtjänsttecken

Mötet avslutades och Erika och Sofie Ek samt deras mamma Majlis greppade mikrofonen. De framförde flera fina låtar och deras stämsång samt deras fina ackompanjemang på gitarr och dragspel var en fröjd att höra.

Festkommittén bar in kaffe och smörgåstårta och alla var fikasugna eftersom årsmötesförhandlingarna drog ut på tiden. Som avslutning serverades en god hembakad kaka.

Tack till alla de som gjorde denna dag minnesvärd och ett speciellt tack till Olle, Lena och Lars-Göran för deras engagemang i festkommittén.

John-Erik Joelsson avslutade dagen med dragning i lotteriet.

 

Text och Bild Roland Norrman

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.