A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Trivselmöte med boendefrågor

Ett femtiotal pensionärer hade hörsammat inbjudan till PRO Leva Livets månadsmöte den 27 september. Temat för dagen var boendefrågor, allmänt men särskilt för oss äldre. Efter att ha blivit välkomnade av Harriet Jorderud togs podiet över av Tord Andnor, ordförande för Östersundshem.

2019-04-07 Tord Andnor presenterade fakta och statistik över Östersundshems bostadsproduktion i olika upplåtelseformer. För närvarande står 24 352 personer i bostadskö och antalet stiger hela tiden. Tord bemötte den kritik som förekom för tre år sedan om ett större markköp och om lägenhetsförsäljning för drygt 1 miljard kronor. Östersundshem slapp då låna pengar, vilket hade till följd att hyresgästerna slipper höjda hyror pga låneräntan. Bostäderna hyrs snabbt ut, inte minst Attefallshusen på flera olika ställen. Bland planerna finns byggandet av ett åttavåningshus i Vallaområdet om några år.

 

Ulf Magnusson, tf hyreschef i Östersundshem, gav oss fakta om sex- sju olika boendeformer för äldre, bl. a. seniorboende, bonusboende, trygghetsboende. Vi fick besked om hur de skiljer sig i fråga om servicegrad, bekvämlighet osv.

 

Ordf i Vård- Och omsorgsnämnden, Mona Modin Tjulin tog därefter över ord och mikrofon och berättade om kommunens äldreboendeåtaganden. Det första som konstaterades var att varje medborgare är unik, vilket kommunen ser som viktigt och intressant. Kommunen tar reda på äldre folks boendesituation och konstaterar att de flesta består av ensamhushåll. En kontinuerlig bostadsplanering pågår utifrån rådande situation och behov. Vi fick ta del av statistik från olika län och kommuner i landet. Det finns inga enhetliga regler, benämningar eller tillvägagångssätt inom vårt land. Alla kommuner i landet har sina egna rutiner.

 

Kulturinslaget bestod av Toves Allsångsorkester från Jämtlands särskolegymnasium, under ledning av bl.a. Hans Lindkvist. En härlig spelglädje smittade av sig och lockade alla vid fikaborden att stämma in i allsången!

 

Efter Anne-Marie Salomonssons information om studiecirklarna avslutades mötet av Harriet Jorderud, som också berättade att det extra möte som hålls den 14 oktober kommer att handla om kollektivtrafik.

 Bild och text:

Carin Brobacke

 

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.