A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Verksamhet år 2016

Valda delar ur 2016-års verksamhetsberättelse:

 

Föreningen har klarat av att förverkliga de uppsatta målen i verksamhetsplanen för år 2016. 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 2016/17 210 st. 

Styrelsen har under året haft åtta stycken protokollförda sammanträden. Det har också hållits ett extra årsmöte och två medlemsmöten. 

Fem medlemsträffar med varierande teman har hållits. 

Boule: 564 st som deltagit i träning och tävling.

Dans: Dansats vid tio tillfällen varje termin med ca 15 deltagare varje gång.

Bingo: Går fortfarande med vinst, men antalet spelare minskar.

Vattengympa: 15 tillfällen under året med 18-20 personer varje gång.

Sångkören: Övningar med ca 10 deltagare varje gång, + offentliga framträdanden.

 

Tallgläntan har besökts två gånger under året. Kören har sjungit och PRO-medlemmar har bakat och kokat kaffe som man bjudit på.

 

 

Text: Bernt Källström

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.