A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pro påverkar

Remissyttrande till Regionala utvecklingsstrategin

Regionförbundet Jämtlands län

Remissupplaga 1 maj – 1 sept  Jämtland/Härjedalen 2030 – innovativt och attraktivt

Regional utvecklingsstrategi 2014 – 2030

PROs representanter i landstingets pensionärsråd har tagit del av Remissupplagan och instämmer i  SCB:s prognoser under rubriken ”länsborna blir äldre och färre arbetar kortare tid”.  Behovet av äldreomsorg kommer att öka och då är det viktigt att det satsas på förebyggande insatser med friskvård och information om eget ansvar för hälsan. Ju längre äldre personer håller sig friska desto längre dröjer det innan samhällets resurser behövs.

De flesta i den äldre befolkningen är förhållandevis friska och har en god funktionsförmåga även i hög ålder men de äldre är naturligt mer sårbara vad gäller sjukdomar och ohälsa. De flesta stora folksjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, stroke, demens och höftledsfrakturer drabbar i stor utsträckning invånare i de högsta åldersklasserna. Det är därför viktigt att minska risken för sjukdomar genom förebyggande åtgärder.

Med detta som bakgrund och med hänvisning till ”lägesbilden i Jämtlands län” föreslår vi att årliga hälsokontroller ska erbjudas till medborgare över 75 år i länet som ett led i förebyggande vård. Regelbundna hembesök är ett sätt att vidta förebyggande åtgärder för äldre person och för att  förebygga ohälsa.  Enligt Folkhälsoinstitutet är vissa faktorer extra viktiga att fokusera på t ex social­ gemenskap, delaktighet och inflytande, fysisk aktivitet och goda matvanor. Sedan 30-talet har  förebyggande insatser gjorts inom barn- och mödrahälsovården, dessa reformer har inneburit stora hälsovinster. Nu är det dags att dra igång liknande insatser för äldre. 

PRO  erbjuder sig att bidra med information om landstingets friskvårdsarbete bland våra medlemmar ur ett folkbildningsperspektiv, om hälsokontroller genomförs i länet.

Östersund 2013-08-18

Inger Breil        Gerd Jonsson        Margret Kanon

PRO:s ledamöter i landstinges pensionärsråd

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.