A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pro påverkar

Mötet 17 oktober 2013

Jämtland. Landstingets pensionärsrådsmöte 17 oktober 2013.

Patientnämnden, genom Agneta Ingvarsson, besökte LPR och berättade om verksamheten. Under 2012 hade det visat sig att flesta problemen handlade om kontinuiteten inom primärvården.

Under 2013 hittills har de flesta ärenden handlat om primärvården och tillgången till läkare – eller brist på. Patientnämnden upplever att det har uppstått bristande patientansvar bland annat för neuropsykiatriskt sjuka som kan ha en väntetid på mer än ett år innan de får besöka en läkare.

Vårdgarantin diskuterades liksom kömiljarden. Vårdgarantin utlovar besök hos specialist (efter remiss från primärvården) inom 90 dagar. När detta inte kan klaras erbjuds patienten att åka till ett annat landsting, detta betyder i sin tur att inga pengar går till körmiljarden.

Marianne Nilsson informerade om primärvården i länet. Under 2012 gjordes 665 00 besök av länets cirka 126 000 invånare. Från 1 januari 2014 kommer det att finnas en geriatriker, Eva Pia Darsbo, än så länge finns ingen information om var hon ska placeras.

Text: Inger Breil

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.