A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pro påverkar

Möte 1 september 2015

Svar på skrivelse om tolkcentralens verksamhet

Tolkcentralen tvingas prioritera all hårdare bland sina uppdrag på grund av att rekrytering av vuxendövtolkar inte har lyckats. Tolkcentralen försöker lösa alla tolkbeställningar för enskilda tolkanvändare. Tolkcentralens uppdrag omfattar endast enskilda tolkanvändare.

Enskilda personer som behöver tolk och som är medlem i en förening kan alltid beställa tolk till möten som de önskar delta i. För att tolkcentralen ska kunna planera behövs information om aktiviteten i god tid.

Tolkcentralen kommer att utreda om beställningar från föreningar kan tas emot. Om reglerna ändras kommer detta att meddelas på Tolkcentralens hemsida samt skriftligt till regionens pensionärsråd.

Remiss – regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 – 2020

PRO och SPF har gemensamt lämnat in synpunkter och förslag, bland annat om möjligheten att åka stadsbussarna på samma villkor som övriga hjulförsedda fordon, dvs barnvagnar.

Förslag till ändring av patientavgifterna

En enhetlig taxa föreslås för alla besök i vården. Förslaget går ut på att alla besök ska kosta 200 kronor, utom akutbesök som föreslås kosta 300 kr. Högkostnadsskydd och frikort hanteras automatiskt. Om någon förening vill har mer information, ta kontakt med den nya primärvårdschefen, Anna Granevärn, tel 063-142466.

Text: Inger Breil

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.