A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge

 


När PRO skaffade kursgården Gysinge 1969 var behoven av upprustning enorma. Under de första åren stod PRO för kostnaderna. Givetvis utnyttjades den tidens arbetsmarknadsinsatser.

Vid representantskapet den 29 september 1977 instiftades Gysinge Herrgårds Intresseförening. Syftet med Intresseföreningen var som det står i stadgarnas ändamålsparagraf:

Stiftelsen Gysinge Herrgårds Intresseförening har till ändamål att ekonomiskt stödja stiftelsens ideella verksamhet. I Intresseföreningens ändamål ingår att bidra till upprustning och underhåll av bebyggelsen inom fastigheten 1:20 Gysinge.

Till Intresseföreningen anslöt sig PRO-distrikt och PRO-föreningar.

Den 1 januari 1979 upphörde Stiftelsen Gysinge Herrgård och blev en integrerad del av PROs centrala verksamhet. Och namnet blev PROs kursgård Gysinge. Vid denna tidpunkt gjordes framstötar att bli folkhögskola. Så blev det också i januari 1982.

Gysinge utvecklas till PROs folkhögskola. Stadgarna för Intresseföreningen ändras av Representantskapet 18 maj 1992 till följande ändamål:

Intresseföreningen PROs Kursgård Gysinge har till ändamål att ekonomiskt stödja PROs ideella verksamhet. I Intresseföreningens ändamål ingår också att bidra till upprustningen, underhåll och utsmyckning av bebyggelsen inom fastigheten 1:20 Gysinge samt i övrigt befrämja PROs Folkhögskolas verksamhet.

Nu börjar en ny tid. 15-veckors folkhögskolekurser genomförs. Därutöver anordnas ett stort antal folkhögskolekurser som kortkurser för enskildas intresse och behov såväl som PROs egna behov.

Det är under 1990-senare hälft och inpå 2000-talet som expansionen sker av folkhögskolekurser, såväl av långa kurser som av kortkurser i form av ledarutbildning inom PRO.

Alla PRO-distrikt är anslutna till Intresseföreningen.

Av landets alla 1 494 PRO-föreningar, är 1 470 PRO-föreningar anslutna.

Är din förening ansluten? Kolla med din styrelse!

Sedan starten 1977 har över 12 miljoner kronor insamlats. Med dessa pengar har en rad förbättringar kunnat göras. T.ex. renovering, målning, storstädning, reparationer och förbättringar av Gysinges K-märkta byggnader.
 
Varje år deltar medlemmar från Intresseföreningen med ideellt hantverksarbete, som sker vid sommar och jultid.

Hur blir man medlem i Intresseföreningen?

Det finns två sätt att bli medlem i Intresseföreningen. Dels enskilt medlemskap där man betalar 40 kronor per år. dels ständigt medlemskap där man betalar en engångsavgift om 300 kronor.

Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro 1 70 07-6 eller Bankgiro 5627-6983.

Glöm inte att skriva in namn och adress.

Välkommen som medlem!
 

Aktuellt från Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.