A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Styrelsen

Eivor Rasmussen, ordf         tel 0345-30234
Maj-Lis Samuelsson, v ordf  tel 0345-20653
Gun-Britt Bengtsson, sekr    tel 0345-20904
Bo Andersson, kassör          tel 0345-20742
Ingvar Andersson, led          tel 0345-20397
Birgitta Rask, led                 tel 0345-20882

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.