A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Välkommen till PRO Lärbro

Vi hälsar Dig gärna som pensionär välkommen till våra möten som vi i regel har i Korsbygården var 3:e torsdag i månaden 13.00 - 16.00.

Mötena varvas med information, utflykter, grillning, studiecirklar m m.

Samarbete sker med andra föreningar, främst med Hangvar-Hall och Tingstäde PRO. Vi hjälps åt med att ha trevligt tillsammans.

Varje medlem har möjlighet att påverka och delta i de aktiviteter som känns givande och intressanta.

F n är vi ca 71 medlemmar, 40 kvinnor och 31 män. Medlemsantalet har minskat trots flitiga försök att öka detsamma. Ålder och sjukdom gör att många inte längre kan delta i verksamheten som tidigare. Därför är fortfarande  medlemsvärvningen den mest angelägna uppgiften. 

Riksorganisationen har beslutat om höjning av medlemsavgiften med 20:- till 190:-för 2019, distriktet oförändrad 30:- och vår egen förening oförändrad 30:- totalt således nu 250:-/år, i avgiften ingår 10 nr av PRO-tidningen. 

Vid medlemsskap sista kvartalet befrias man från avgiften detta år. 

Som PRO-medlem

är Du försäkrad under möten och aktiviteter som Du deltar i samt resor till och ifrån.

Kom med och delta i vår förening och Du får möjlighet att föra fram dina funderingar kring frågor som rör oss pensionärer. Frågor som sen kan föras vidare till Pensionärsrådet, men som också genom "Rådet"kan gå vidare och föras upp i  Regionens fullmäktige..

Återigen: Det är medlemmarna som är styrkan i PRO.

Kontaktpersoner: sekreterare Sylvia Hedin, 072-52 25 464

Medlemsansvarig: Rose-Marie Stenbom, 0498-22 52 28

 

 

 
Aktuellt från Lärbro

Till nyhetsarkivet
Aktivitetskalendern

Nyheter från PRO Riks

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.