A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

PRO om budgeten: regeringen har lyssnat

PRO om budgeten: regeringen har lyssnat PRO om budgeten: regeringen har lyssnat

Regeringens förslag till budget för 2018 innehåller stora satsningar för pensionärer. Skatteklyftan ska slutas mellan lön och pension. Från nästa år kommer alla med en pension upp till 17 000 kr att betala lika skatt som de som arbetar. Även de som har sjukersättning får en liten skattesänkning.

2017-09-21 - Lika skatt på lön och pension är en rättvisefråga. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas därefter. PRO, med alla våra medlemmar, har kämpat för detta i 10 år. Nu kan vi lägga fokus på att reformera vårt pensionssystem så att det går att leva på sin pension, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Regeringen höjer också bostadstillägget för både pensionärer och för dem med sjukersättning. Taket i bostadstillägget höjs från 5000 kr till 5600 kr.

- Det är den största höjningen av bostadstillägget hittills. Men tyvärr räcker det inte. Bostadstillägget måste täcka verkliga bostadskostnader och följa prisutvecklingen på bostäder.

Regeringen föreslår att satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen fortsätter nästa år, men börjar trappas av redan 2019. Statsbidraget till kommunerna föreslås också öka.

- Pengarna som avsatts till bemanning inom äldreomsorgen är viktiga. Vi vill att de ska permanentas och inte avvecklas. Det är bra att de generella statsbidragen till kommunerna ökar. Men PRO ser en stor risk i att kommuner inte satsar dem på äldreomsorgen. Vi kommer att lägga stor energi på att våra lokala pensionärsråd bevakar hur kommunerna använder pengarna.

Tandvårdsbidraget fördubblas från 300 kr till 600 kr per år för de över 65 år och cellprovtagningen för att förebygga livmoderhalscancer blir avgiftsfri i hela landet.

- Det höjda tandvårdsbidraget är viktigt, även om det inte handlar om stora belopp. Det kan ge fler chansen till förebyggande tandvård och därmed minska risken för större och kostsamma ingrepp.

- Den avgiftsfria cellprovtagningen är viktig för att upptäcka livmoderhalscancer tidigt. Men förslaget gäller bara upp till 64 år. Det är oacceptabelt att sätta en övre åldersgräns. Det finns inget som visar att livmodercancer minskar med hög ålder. Tvärt om.

För ytterligare information och kommentarer kontakta:

Malin Wennberg    Pressansvarig PRO     072-227 90 30

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.