A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

träffar 2019

Vi gratulerar  Sven på födelsedagen

Stor fest på Vårväderstorget 

 

                               

 Boulefinalen 22 maj 2019


 

 

Träffen den 24:e april 2019

Orförande hälsade välkommen till denna avslutningsfest och påminde om att boulen är på warta plan torsdagar kl. 11:00 och att våra möten kommer att hållas i Wartagården.

Vi hälsade "Refräng & Co" hjärtligt välkomna, som ersatte "Tonarts" som fick förhinder. Många melodier från melodiradions storhetstid och trevligt mellansnack mellan låtarna gav oss många glada skratt.

Som avslutning rev dessa storartade artister av en boogiewoogie. Publiken tackade med en lång applåd.

En underbart god smörgås inmundigades, kaffe och kaka samt lottdragning, en uppläsning av Vivan "Äldrevisan" och en önskan om en bra sommar fick avsluta mötet.

Nästa träff är den 11:e sptember och då sjunger L.E. Frendberg 

 

 

Träffen den 10:e april 2019

Ordförande hälsade välkommen och undrade om alla hade fått höstprogrammet, Våravslutningen är 24:e april och medlemmarna uppmanades att anmäla sitt deltagande till Lisbeth. Så var det dags för underhållning. Det annonserade programmet kunde inte genoföras på grund av sjukdom men en värdig ersättare införskaffades och vi tackar Thommy Borssén att han kunde komma med kort varsel. Vi fick njuta av musik med rockigt stuk av denna ohärmeliga pianist.

 

 

Applåderna ville aldrig ta slut. Kaffe med dopp och spännande lottdragning (ni köper väl lotter) fick avsluta denna trevliga stund.

Nästa möte är våravslutning.

 

 

Träffen den 27:e mars 2019

Ordförande hälsade alla välkomna. Informerade om Flunsåsparken som inte ska ha tisdagskvällar som familjekvällar,vilket gör att Flunsåsparkens vänner inte ställer upp, vilket innebär att sponsorerna försvinner likaså Flunsåstidningen. Ordförande tyckte att det var en dålig idé. Vår förening kommer inte att ha underhållning under sommaren i Flunsan som vi har haft under flera år.

En annan nyhet var att höstens möten kommer att hållas i Wartas klubbhus.

 

"Kubbarna" med sina ukkeleler, dragspel och gitarrer underhöll oss med glada melodier vilket lockade en del av medlemmarna att dansa charleston. Mycket uppskattat av publiken.

 

Vi drack gott kaffe ur medhavda muggar medan listan med anmälan till vårfesten cirkulerade mellan borden. Lotteriet sköttes som vanligt av Monica och Vivan, som även drog en fräckis 

Nästa träff är den 10:e april och då blir det mer musik med Kenneth Holmström.

 

Årsmötet den 13:e mars 2019

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. En minuts  hedrande av bortgångna medlemmar inledde mötet.

Godkännande av kallelsen och fastställande av dagordning. Vid val av mötesfunktionärer valdes Sven Karlsson som ordförande. Lisbeth som sekreterare, två protokolljusterare tillika rösträknare.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,revisorernas berättelse, fastställande av resultat-och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen genomfördes och godkändes av årsmötet.

Val till styrelsen: Valberedningen föreslog omval på Birgitte (studieorg.), P-O Andersson (kassör), Lisbeth (sekr.) Övriga ledamöter: Margaretha Kristensson, Sven Öst, Stefan Henningsson (ny). Förslaget fick årsmötets godkännande. Omval på en revisor godkändes av årsmötet, Två valberedare: Hans o Glenn, godkändes av årsmötet.Därmed var Årsmötet avslutat.

 

En lång redovisning hur Flexlinjen fungerade väckte mångas nyfikenhet men mest väntade man på kaffe med en jättegod tårta. Lottdragning genomfördes och vi fick åter igen uppleva några spännande timmar.

Nästa träff är den 27:e mars tillsammans med "KUBBARNA"

 

 

Träffen den 27:e februari 2019 

Orförande hälsade gamla som nya medlemmar välkommen och överlämnade ordet till dagens föredragshållare Gert Johansson.

Gert inledde med att jämföra oss med prylarna från "antikrundan". Samhället värdesätter gamlmalt på lite olika sätt. Han menade att pensionärer har väl utvecklade hjärnor som skulle komma till stor nytta i som han menade "världens bästa land att leva i". Han tyckte också att vi skulle räkna vår ålder som årsrikedom. Gert gav oss tipset om att ta bort "vänner" som inte gjorde oss glada och lyckliga, inte bry oss om småsaker som irriterar. Se tillbaka på det som var roligt, bry sej om varandra i vardagen precis som vi gör här i våran förening.

Det var ett stimulerande föredrag och flera kom fram till Gert och tackade.

 

Kaffe serverades, lottdragning genomfördes och Vivan drog en "fräckis"

Nästa möte är Årsmötet den 13:e mars

 

 

 

 

 

 

 

Träffen den 13.e februari 2019

Ordförande hälsade alla välkomna och påminde om årsmötet och efterlyste nya kandidater till våran styrelse.

Därefter hälsade han våran underhållare välkommen som själv presenterade sig som Ralph Arnestig.

 

Med sitt medhavda piano framförde han en rad kända melodier såsom "Den flickan skall bära mitt efternamn" " Teddybjörnen Fredriksson" och många andra välkända melodier och avslutade med "Vara vänner". En stor applåd för Ralph som gav oss en trevlig eftermiddag.

Kaffe i medhavda koppar och en spännande lottdragning fick avsluta detta möte vänner emellan.

Nästa träff är den 27:e februari och då blir det föredrag om vårt välmående med Gert Johansson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Träffen den 30:e januari 2019

Ordförande hälsade alla välkomna och gjorde samtidigt PR för Rolfs Resor som är en av våra sponsorer. Därefter lämnade han över till Trubaduren Torbjörn Arro Förberger från Uppsala.

 

                                     en beundrande publik

 

Mycket Taube och Olle Adolphsson blev det. Lasse Dahlkvist, Lars Berghagen, Värmlandsvisan, underfundiga visor om djur utan ben, om ugglor och svanar och elaka krokodiler. Mycket vissling och ett fint gitarrspel. Med förvåning och beundran för denna speciella artist tackade församlingen med en rungande applåd.

Gott kaffe och lottdragning fick avsluta denna eftermiddag.

Nästa möte 13:e februari med Ralph Arnestig "Melodier som ligger varmt om hjärtat".

 

 

 

Träffen den 16:e januari 2019

Orförande hälsade välkommen och hälsade specielt ny medlemmar välkomna. Han ville ha in förslag om olika aktiviteter för framtida möten, "skriv ner på en lapp och lämna till styrelsen".

Camilla från Lundbyförsamlingen tipsade om aktiviteter som Tuve Kyrka anordnade.

Ordförande tackade för den upplysningen och välkomnade dagens artister som var sex glada spelemän som kallade sig "På Lyset". Trots namnet så såg de ganska nyktra ut.

 6 glada spelemän på lyset

 

I en timma öste de på med mängder av melodier och  avslutade med Äppelbo gånglåt. Mycket varierad musik både trallvänlig och dansant. Publiken tackade med en lång applåd.

Nykokt kaffe, lotteri och en upplysning från Monica om det fina med Flexlinjen. Evy avslutade med en snuskig historia om en kamel och en elefant.

 Nästa träff är den 30: januari och då blir det "Huller om buller"

 

Höstavslutningen den 5:e december 2018

Ordf. hälsade gamla som nya medlemmar till denna avslutningsfest. Han informerade om försäkringarna som vi har genom PRO samt vädjade till medlemmarna att komma med förslag till styrelseledamöter inför kommande årsmöte den 13:e mars.

Förtjänstdiplom delades ut till Margaretha och Glenn.

Den annonserade artisten som skulle stå för underhållningen hade lämnat återbud vilket innebar att vi fick roa oss själva.

Allsång med temat "julsånger". frågesport om blommor, lustiga historier och Monica som läste den fina dikten "Tomten". Det blev det en härlig julsmörgås med kaffe och tårta. Festen avslutades med lotteri.

Nästa möte den 16:de januari 2019 

 

 

 

Träffen den 21:e november 2018

Ordföranden inledde med att hälsa alla välkomna och påminde om avslutningsfesten, dags att anmäla sig.Talade om vikten att vi köper lotter så att föreningen kan hålla igång med verksamheten som inte är helt gratis (lokalen, artister m.m.).

Bengt-Ove Gunnarsson och Bo Haraldsson bjöd på lyriska toner och började med Wispering och fortsatte med en lång rad av kända melodier som vi alla kommer ihåg. Mycket uppskattat av den kunniga publiken.

Sven Törnell från stadsdelen införmerade om "Jul i Flunsan". Han ville att vi har ett bord med information om vår förening. Lage lovade att ställa upp.

Kaffet var som vanligt välsmakande och lotteriets vinster som vanligt exklusiva.

Nästa träff är den 5.e december.

Då är det fest tillsammans med kenneth Holmström som spelar sin musik

 

 

Höstmöte 7:e november 2018

Ordförande hälsade välkommen och förklrade mötet öppnat Dagordningen godkändes och val av mötesfunktionärer föreslogs ordf:Lage sekr:Lisbeth och 2 justerare:Gunilla Friberg och Ingeborg Young. Verksamhetsplan godkändes, P-O uppmanade föreningen att deltaga i Veterantävlingen i mars. Budgeten godkändes med uppmaning från kassören att köpa mer lotter.

Johan Francke underhöll oss med pianospel efter att tagit alla i hand, med Lasse Dahlqvist melodier,filmmusik, salongsmusik Jules Sylvain och avslutade med Povels "Alldeles för kort". Fin underhållning från en invandrare från Blekinge.

 

Föreningen bjöd på kaffe och en spännande lottdragning utförda av Vivan och Monica som tackade för att vi köper lotter samt önskade välkommen den 21 november då det bjuds på "lyriska toner".

 

 

Träffen den 24:e oktober

Ordförande Lage inledde med att hälsa alla välkomna. Han gav information om det viktiga Höstmötet då verksamhet och budget för nästa år skall godkännas samt att anmäla sig till avslutningsfesten. PROs almenackor finns att beställa.

Vår distriktsordförande Tommy Emanuelsson inledde med information från PROkongressen där stadgar och handlingsprogram justerades och att kongressperioden ändrades från 3 till 4 år. Nästa kongress blir 2022. Utredning att dela medlemsavgiften kvartalsvis, medlemskort i papper (mijövänligt). Övrigt: våra motioner bemöttes med vänlighet, folkhögskolan lever vidare med en namnändring, Göteborg har en bilaga i PRO-tidningen,Ingela Ekholm sitter kvar som vår representant i förbundsstyrelsen och vi har bra kontakter i Sveriges riksdag. Tommy tog upp mycket om våra försäkringar. Mer finns att läsa i foldern som delades ut på mötet

.

Nästa gäst var idolen Martin Eriksson från Häcken, denna mas från Dalarna som blev Hisingspojk hade mycket att berätta om sin karriär som fotbollspelare. Svarade villigt på alla frågor han fick och var för övrigt en god representant för sin sport, vilket medförde en lång applåd från publiken.

Kaffe och lotteri avslutade denna spännande träff.

 Den 7:e november är det Höstmöte då  vi äntligen få träffas igen. 

 

Träffen den 10:e oktober

Ordförande Lage hälsade alla välkomna och inledde med en rapport om vårat kulturhus som är planerat, trygghetsboende som är på gång och lite information om bostadstillägg.

Därefter släppte han loss ett par från Färgelanda som ligger någonstans i Dalsland. Ulrika med sin ljuva stämma tillsammans med Johan med sitt suveräna pianospel framförde schlagers allt i från Lasse Dalqvist till Lill Lindforslåtar och rock´n roll. Ett härligt mellansnack av Johan. Med andra ord en jättetrevlig schow. Publiken var hänförd.

 

 

Kaffe och lottdragning med lyckliga vinnare avslutade mötet.

Nästa träff är den 24:e oktober och då handlar det om försäkringar. Välkomna

 

Träffen den 26:e september

Alla hälsades välkomna av ordförande Lage som inledde med att berätta om vad PROs krav är på den nya regeringen. Bl. annat högre allmän pension,rättvis skatt, högkostnadsskydd vid tandvård, kontanternas bevarande,bättre äldrevård m.m.

Han meddelade ochså att vårat boulegäng som tävlade i Gysinge, spelade väldigt bra. Tyvärr ingen medalj men var lyckliga över att inte komma sist i denna prestigefulla tävling.

Å så var det dags för dagens höjdpunkt. Vissångerskan Eva Simmons med vackert gitarrspel bjöd på sånger av Lennart Hellsing, Stefan Demert. Surströmmingens lov, sång om fönsterputsare, Jämtgubben som ville ha medicin (då sjung alla med),om sin egen byggda bastu. Alf Hambe, Allan Edvald och till o med en Svensktoppare. En lysande föreställning.

 

 

Kaffe och lottdragning samt en uppmaning från Monica att vi måste engagera oss politiskt så vi får in mer pensionärer i riksdagen.

Nästa träff den 10:e oktober med "Lilla Bandet" som underhåller oss.                 

 

Träffen den 12:e september

Ordförande hälsade nya som gamla medlemmar välkommna till höstens första möte. Som friskvårdsansvarig för distriktet kunde han meddela att han varit på planeringsmöte ang. friskvård,och lovade mer inforation längre fram. Vi fick också ett erbjudande att se underhållning med mat på Cosmopol, kasinot, för en avgift 275:-. Lisbeth tar emot anmälan.

Så var det dags för Benny att underhålla oss med countrymusik som han gjorde på ett lysande sätt, denna sångare från Kungälv.

 

Som vanligt gott kaffe i medhavda koppar och en spännande lottdragning fick avsluta träffen med förhoppning att ses igen den 26:e september. Då blir det vissång med Eva Simons.

 

 Lundbydagen 2018

 Vi var där

                   Vivan informerar om PRO          Lage grillade politikerna i nämnden

 

 Flunsan den 31 juli 2018

Kubbarna underhåller

 

 

 

Flunsan den 24 juli 2018

Musik, lotteri och mycket glädje

Flunsan den 17 juli 2018

Countrymusik med Benny Jannebrink en mycket fin underhållning

 

Distriktsmästerskapet i boule 2018

Segrare PRO Lundby-Bjurslätt

                   Lage Birgitte Lars

 

Våravslutningen den 25.e april

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han berättade om våran sommaraktivitet i Flunsåsparken under juli och talade även om att han hade blivit intervjuvad i Flunsåstidningen.

 

Rolfs Resor presenterade sitt reseprogram och avslutade med dans till Bengt Åkerbergs musik, som för övrigt gladde oss hela eftermiddagen med välkända melodier vilket var mycket uppskattat.

En härlig landgång med alkoholfria drycker och lottdragning avslutade denna jättetrevliga fest.

 

Vi önskade varandra en trevlig sommar och ses åter den 12.e september.

 

 

 

Träffen den 11:e april

Ordförande hälsade gamla som nya medlemmar välkommen. Med en kort information om sommarens Flunsåsaktiviteter, problem med boulebanor och hotet om nedläggning av en träffpunkt överlämnade han ordet till gästen Sofia som letade efter "singlar".

Matroserna underhöll oss med sjöstänkta sånger. De hade även med sig sina kärringar som på ett roligt sätt berättade vad dom hade för sej på sina symöten. En mycket god underhållning.

 

Kaffe med medhavda koppar och tilltugg samt lottdragning fick avsluta denna trevliga stund.

Nästa träff är den25:e april och då är det våravslutning med landgång.  

 

 

Träffen den 28:e mars

Omvalde Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt passade på att informera om våra möten i Flunsåsparken i sommar.

 

Elvis från småland var en trevlig bekant som berättade hela sin levnadshistoria innan han öppnade med allsång genom att vi klämde in med "det våras i bland bergen". Hade ingen aning om att man kunde sjunga den till melodin "Han har öppnat pärleporten". Mycket musik och mycket Elvis fick vi uppleva från denna predikant från Malmbäck som publiken tackade med stående ovationer.

 

Kaffe med dopp och lottdragning avslutade detta trevliga möte. Den 11 april får vi träffa Matroserna. Då ses vi igen.

 

 

 

Årsmötet den 14:e mars 2018

Ordinarie Orförande skickade ett meddelande till mötet att han fortfarande var på resande fot varpå Vice öppnade mötet. En tyst minut genomfördes för våra under året avlidna medlemmar.

Godkännande av kallelse och faställande av dagordningen godkändes. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två protokolljusterare tillika rösträknare godkändes. Ordförande för årsmötet var Tommy E. från Göteborgsdistriktet som lyckades genoföra mötet på ett bra och tryggt sätt.

 

Därefter berättade Åsa Liljestam om de strapatsrika seglingarna till Kina som kunde ta flera år. En bra påminnelse för oss när vi väntar på spårvagnen som aldrig kommer.

Efter detta givande föredrag blev det kaffe med dopp och lotteridragning.

Nästa träff som är den 28:e mars kommer Elvis ända från Småland och rockar loss. Välkomna

 

Vi var där

Föreningarnas dag den 10.e mars bjöd PRO Lundby-Bjurslätt på information om vår förening. Många samtal och utdelning av programblad, goda karameller var också uppskattat.

                                   Vivan argumenterar

Träffen den 28:e frbruari.

Vc. ord förande hälsade alla välkomna,samt meddelade att ordinarie ordf. är på resande fot till varmare breddgrader. Föreningen kommer att vara representerade på föreningarnas dag i Lundby Bibliotek den 10:e mars kl. 11-15. Passa på och besök.

 

Daga o Rolf hälsades hjärtligt välkomna med en rungande applåd och tackade med att ge oss en härligt massa melodier. Medlemmarna njöt i fulla drag av dessa stora artister. Dagas underbara röst och Rolfs fantastiska dragspelande fick oss att rysa i hela kroppen. Vilken upplevelse.

 

En upplevelse var också det goda kaffet som dracks i våra medhavda koppar och den spännande lottdragningen som följde. Åter ett par timmar med värme och gott kamratskap.

 

Nästa gång är det Årsmöte och föredrag av Åsa Liljestam om Ostindiefararna. Det är den 14.e mars kl.12-14

 

 

Träffen den 14:e februari

Ordförande hälsade gamla som nya medlemmar välkomna och påminde om Årsmötet den 14:e mars där vi behöver välja in  nya styrelsemedlemmar. Därefter hälsades Troy med sina fantastiska maskiner välkommen.

Troy bjöd på en rolig frågestund med gamla låtar som vi skulle gissa på. Efter att vi fyllt på frågeformulären och rättat våra svar framstod en segrargrupp som fick pris i form av chokladaskar. Vlken trevlig underhållning

 

Kaffe och lottdragning avslutade denna trevliga eftermiddag.

Nästa träff är den 28:e februari då vi träffar Daga o Rolf. Välkomna.

 

 

Träffen den31:e januari

I väntan på underhållning passade ordförande på att informera om det viktiga årsmötet den 14:e mars. Några viktiga poster behöver nya ledamöter, bl. a. Orförande, studieorganisatör, revisor m.m. Valberedningen behöver hjälp.

 

Då var det dags för en gubbe från Tjörn att presentera sej. Lasse P med gitarr och sång ledsagade oss genom bohuslän med visor av Evert Taube, Lord Lajban m. flera. Härlig sång och berättelser om visornas ursprung. Utlånade allsångshäften engagerade oss till att sjunga med. Kärleken och vinden, Ella från Knebbla,Cecilia Lind,Huldas Karin, Maj på Malö och många många fler. Det var en resa det. Medlemmarna tackade Lasse med en stor applåd. Kaffe och lottdragning avslutade träffen som vi sent skall glömma.

 

Nästa träff får vi träffaTroy Berglind med sin musikmaskin. Det är den 14:e februari 

Träffen den 17:e januari

Ordförande önskade gamla som nya medlemmar välkomna till säsongens första träff. En påminnelse om hur viktigt det är att  hitta nytt folk till styrelsen (hänvisning till valberedarna). Att fotvården i februari,  publik till inspelning  av tv-program redan var fullbokat enligt Lisbeth.


Därefter släpptes underhållaren fram som precenterade sej som Kenneth Holmström. Vi fick lyssna till välkända låter framförda på ett lysande sätt. Denna musiker behärskade många instrumen alltifrån ukkelele till klarinett. En japan i en liten låda hjälpte tilll. En glad speleman som fick oss att sjunga med i de flesta låtar.

 

Kaffe i medhav kopp och lottdragning fick avsluta träffen.Nästa träff som är den 31:e januari får vi vara med på en musikalisk seglats i Bohuslän med Lasse P. Välkomna! 

 

Julavslutningen den 6:e december 

 Ordförande hälsade alla välkomna till denna säsongsavslutning och hoppades att maten skulle smaka. Årets PRO-medalj gick till Gizella för sina insatser för ett friskare liv. Välförtjänt!

 

                    Lage överlämnar förtjänsttecken till Gizella

En gäst från Rolfs Resor presenterade nyheter om deras verksamhet och berättade om deras fina resekatalog och som grädde på moset deleade hon ut precentkort vilket var uppskattat.

Därefter släpptes Frendberg löst med sin fantastiska röst och sitt suveräna gitarrspel. Det blev mycket visor blandat med rock´n roll.

Maten var suverän och drickan var alkoholfri och stämningen var på topp. Vi önskade varandra God Jul och Ett Gott Nytt År. längtade redan att få träffas nästa år den 17 januari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träffen den 22:e november

Orförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och speciellt välkommen var Benny Johansson som höll ett lysande föedrag om våra vänner bina.

Det var mycket vi fick lära oss omm dessa surrande varelser. Att det fanns robot-bin hade väl ingen hört talas om. Äkta honung hade han också med sej. Ett mycket intressant föredrag.

Ordförande påminde om anmälan till julavslutningen den 6:e december och då kommer Frendberg med sin gitarr.

 

Höstmötet den 8:e november

Ordförande öppnade mötet och med hjälp av sekreteraren och  kassören redovisades förslagen om verksamhet samt budget för 2018. Mötet godkände förslagen och var lyckliga över att vår nuvarande föreningsavgift ligger kvar på samma nivå (40kr).

 

                    Pågående förhandlingar och Åsa väntar

Åsa Liljestam berättade målande om de kvinnliga piraterna och om redare på den gamla tiden. Ett klart bevis att kvinnor kunde redan då. Ett mycket givande möte.

 

Den 22:e november får vi reda på hur våra bin har det. Väl mött.

 

 

Träffen den 25:e oktober  

Träffen inleddes med med att ordförande hälsade alla välkomna och riktade sej speciellt till 5 stycken fotbollshjältar från Häcken som berättade för oss om sin klubb och deras verksamhet. Mycket uppskattat av medlemmarna som gärna går på hemmamatcherna.

Efter detta berättade Tommy Emanuelsson om säkerheten för oss äldre och gav tips hur vi ska bära oss åt för att inte bli lurade av olika aktörer i vår omgivning.

 

Kaffe och lottdragning fick avsluta denna träff. Nästa gång vi ses så är det HÖSTMÖTE då vi planerar för nästa år. Välkomna 

 Träffen den 11:e september 

Denna osdag var vi nyfikna på Rynkebandet som tyvärr hade minskat i antal deltagare, men när ordförande hade hälsat alla välkomna och släpp fram dessa förtjusande damerna med sina allsångshäften och många roliga historier njöt alla i fulla drag.

       man måste vara vig med en lågt ställd mikrofon

    

Bara kända melodier och när Solveig och Barbro sjöng "Gunnar Vägman" var lyckan fullkomlig. Kaffe med dopp och lottdragning (köp lotter) fick avsluta denna träff.

                      allsångshäfte med alla melodier vi kunde

Nästa gång ses vi den 25 oktober och då skall Tommy E. prata om säkerhet och kanske Häcken hälsar på med några av sina stjärnor. Det blir la skôj.

 

 

 

Träffen den 27:e september

Många medlemmar både gamla och nya kom för att vara med att dricka kaffe och lösa musikquiz tillsammans.

När ordförande hälsat välkommen så var det dax att släppa fram Troy med sina musikmaskiner och tävlingen kunde börja. Det bildades lag och det laget som vann fick en påse godis.

 

Man kände igen alla låtar och sångare men efter överläggning med lagkamraterna kom man fram till att man hade glömt både namn och årtal. Att lösa melodikryss tillsammans är ett väldigt trevligt sätt att umgås.

                  man fick inte tjuvtitta på motsåndarnas svar

 

Kaffe och lottdragning är också en upplevelse som vi bär med oss till nästa gång vi träffas, som är den 11 oktober. Då får vi träffa "Rynkebandet"

 

Vi var där

Lundbydagen 24 sept

 

 

 

Träffen den 13 september 2017

Våran ordförande öppnade möte och hälsade nya såväl som gamla medlemmar välkomna till en ny säsong. Han berättade om aktiviteterna i Flunsåsparken som var en lyckad satsning (även ekonomiskt). Inomhusboulen är inställd eftersom det är för litet intresse. Med dessa ord släpptes underhållarna Lars o Lars lösa att fritt framföra sina nummer.

 

Allt från Ted Gärestad, Birger Sjöberg och många andra. Jazzinfluerad "I en röd liten stuga" med klarinett och gitarr var en upplevelse. Allsång med "En gång vi seglar i hamn", "Sträck ut en hand", "Minns ni november" och mycket mer. Högtalarna i lokalen var stulna men det bekymrade inte så rutinerade underhållare som Hans o Hans. Mycket bra underhållning.

 

Kaffe serverades och lottdragning (köp lotter så blir kassören glad) genomfördes i vanlig ordning.

 

Nästa möte som är den 27 september underhåller Troy Berglind med musikgissning på gamla goa låtar. Vi ses då.

 

  

Flunsåsparken juli 2017

Tillsammans med Kultur och Fritid Lundby arrangerade vi sommarunderhållning tre tisdagar i juli

 

         Elvis spelade även dragspel

 

                        Kal o Ada bjöd på sång och anekdoter

 

                                                                                                                                      Nääs glada spelemän

 

 

 

Träffen den 28 april 2017

Ordförande hälsade gamla som nya medlemmar välkommna och önskade smaklig måltid. En påminnelse om Göteborgsgirot som söker funktionärer framfördes. Vi har också abonnerat Flunsåsparken 3 dagar i juli.

 

David Carbe och Stina Klintblom bjöd på en trevlig underhållning med visor och rock, medan vi gottade oss med en jättegod räkmacka.

 

Nu tar vi semester och ses den 13 september då underhåller Duo Lars Glöm inte Flunsåsparken 11, 18, 25 juli.

Vi spelar boule varje torsdag hela sommaren.

 

Träffen den 12:e april 2017

Ordförande hälsade nya som gamla medlemmar välkomna. Nya medlemmar hade tillkommit och fick en varm hälsning genom en applåd+kaffe med dopp.Orförande påminde om avslutningsfesten och uppmande de som inte hade anmält sej att göra det till Lisbeth.

 

Artister var Christer Paulsson och Monica Olaisson som genomförde ett fantastiskt program med idel kända låtar. Dragspel, piano, gitarr,blockflöjt och inte minst skön sång fick det att spritta i våra gamla ben

.

När Christer drog den gamla "Rock around the clock" kunde ingen sitta stilla.

Kaffet som Sven hade brygt smakade förträffligt, lottdragningen genomfördes som vanligt på ett rutinerat sätt och alla var nöjda och glada. Nästa träff blir den 28:e april Kl. 12:00-15:00 och då har vi pianisten David Carbe och den berömda sångerskan Stina Klintbom

Träffen den 29:e mars 2017

Orförande Lage hälsade nya som gamla medlemmar välkomna.Flera nya medlemmar presenterade sig genom att ställa sig upp, Lage erbjöd dem att komma fram och sjunga men fick nobbenna säsonge, en applåd fick de i alla fall.

En vandring bland det gamla Majornas alla krogar bjöd Åsa Lilliestam på. En mycket intressant upplevelse. Vi fick även lära oss att Göteborgarna uppfann Systembolaget. Tack Åsa, det visste vi inte.

 

Kaffe och lottdragning genomfördes. Fastän mikrofonen för lottutroparna krånglade hörde vi ändå numren som ropades ut tack vare damernas höga och ljuvliga stämmor.

Nästa möte är den 12:e april och då sjunger och spelar Christer Paulsson och Monica Olaisson för oss

Glöm inte att anmäla er till avslutningen den 28:e april

och KÖP LOTTER.

 

Årsmötet den 15:e mars 2017

Lage öppnade mötet och hälsade nya som gamla medlemmar välkomna (alla våra 723 medlemmar kunde tyvär inte komma).Efter en kort redovisning hur vårat sommarprogram i Flunsåsparken utvecklats, började årsmötet.  

Som ordförande för mötet valdes Rolf Eriksson från distriktet. Verksamheten och ekonomisk berättelse godkändes av församlingen, valberedningens förslag fick godkänt. Rolf tackade för det förtroende han fått att leda detta trevliga årsmötet. Medlemmarna tackade i sin tur Rolf med en vacker blomma. 

 jpg

Dagens artist var den kända trubaduren Christer Ågren som med stor kunskap om Göteborg framföra visor av bl.a. Kent Andersson och Lasse Dahlkvist och en hel del schlagers som ledde till allsång.

jpg 

Ingeborg avtackades för lång och trogen tjänst

Mycket humor, fint gitarrspel och munspel. Kaffe med dopp serverades och lottdragning genomfördes. Lyckliga vandrade vi hem och kände att våren var på väg.

Nästa möte är den 29:e mars. Välkomna! 

 

            --------------------------------------

              -----------------------------------                           

Träffen den1:e mars 2017

Ordföranden Lage hälsade gamla som nya medlemmar välkomna och passade på att påminna om nästa möte som är årsmöte. Han uppmanade församlingen att komma med förslag på ev. nya styrelsemedlemmar. Tag kontakt med våran valberedning.

Milda makter gav ett litet smakprov vad dom hade att komma med. På en tv-skärm visades delar av deras schow. Efter detta gjorde Pedda från Hönölulu en strålande föreställning med visor av Arne i bora, Evert Taube och Allan Edvall. Allsång till Ella frånKnippla och mycket annat. Överraskade oss också med dragspel på magen. Mycket uppskattat.

Efter detta blev det kaffe med dopp i medhavda muggar, lottdragning och mycket tjôt.

Nästa Träff är den 15:e mars då är det Årsmötet då ses vi åter.

 

Träffen den 15 februari 2017

Vice ordf. hälsade samtliga medlemmar välkomna och lämnade omgående ord och musik till Troy Berglind som med sin fantastiska musikmaskin genomförde en musikquist.

Troy med sina gamla artister

 

Det var många luriga frågor om artister och "vad hette låten". Troys vägledande kommentarer hjälpte inte alltid det svikande minnet. Mycket diskussioner med kamraterna kring borden ledde till slut fram till ett segrande lag som belönades med var sin PRO-lott. Mycket trevlig underhållning som engagerade oss medlemmar. Mera sådant.

Finns det någon vinst här tro?

 

Kaffe och lottdragning och lyckliga vinnare fick avsluta denna lyckade träff.

Den 1:e mars är det  "Pedda" som underhåller md sin gitarr och sjunger bl. a. Allan Edvall. Välkomna.

 

 

 

Träffen den 1:e februari2017

Många medlemmar hade kommit till denna träff . Ordförande hälsade som vanligt  nya och gamla medlemmar välkommen. Orförande gav en redogörelse för våra aktiviteter samt att inomhusboulen hade för lite besökare för att motivera den höga lokalkostnaden. Efter denna information var det dags för dagens underhållare.

 

Countrysångaren Benny från Kungälv berättade om sina vandringar bland Nashvilles pubar och att Jonny Cash inte var någon fängelsekund. Han framförde även många låtar, en hel del eget material. Hatten och stövlarna gav intrycket av att vi tycktes vara i countryns hemland. När Benny sjöng om Lilla Vackra Anna rann tårarna på många utav oss. En fantastisk underhållare som vi vill höra mer utav.

en hänförande publik

 

Underbart gott kaffe i medhavda koppar ( vi slipper diska), lottdragningen som ger klirr i kassörens kassa fick avsluta dagens trevliga träff.

Nästa träff den 15:e februari blir det mer musik med Troy Berglind och gamla goa låtar. Välkomna 

 

Träffen den 18:e januari 2017

Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första träff och redogjorde för föreningens alla aktiviteter.

Föredragaren Björn-Erik Brobäck kåserade om göteborgshumorn genom tiderna på ett lysande sätt. En humor som är lite för svår för Stockholmare men som vi alla göteborgare kunde identifiera oss med

.

Kaffet i våra medhavda koppar smakade som vanligt gott och lottdragningen sköttes alldeles utmärkt av Monica och Vivan. Alltså var allting som vanligt igen.

Köp lotter

Nästa möte som är den 1:e februari, lyssnar vi till countrymusik som framförs av Benny Jannerbrink. Varmt välkomna

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.