A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen

Styrelsen

Övre raden från vänster: Bengt Johansson, Kjell Andersson. Nedre raden från vänster: Gunnel Engström, Inger Brusved, Monica Andersson, Ingrid Nygren, Ann Petersén. Gun Svensson saknas på bilden.

Styrelsen som valdes på årsmötet 28/2-2019 för verksamhetsåret 2019.

Ordf. Kjell Andersson Tel: 031-456680

Vice Ordf. Bengt Johansson Tel:0708-11 95 68

Kassör. Ingrid Nygren (Våren ut) Tel: 031-41 84 56

Bitr. kassör. Gun Svensson (Våren ut) Tel: 031-45 97 66

Sekr. Gunnel Engström Tel: 0705-79 41 93

Studieorg. Inger Brusved Tel: 031-89 94 15

Ledamöter. Ann Petersén,Tel: 0703-55 80 96                                                          Monica Andersson, Tel: 0707-90 09 90                                                  Gun Svensson Tel: 031-45 97 66

Revisorer                                                                                    Roland Larsson,Tel: 031-45 15 79,                                                 Ann-Christin Persson, Tel: 031-18 78 20

Revisors suppleant

Pelle Persson

Lokalansv.

Kjell Svensson, Tel: 031-45 97 66

Bidragsansv.

Kjell Andersson, Tel: 031-45 66 80

Reseombud

Ann-Christin Persson, Tel: 0723- 22 18 78, Mejl: annchper@gmail.com   Kurt Alfgården, Tel: 0760-26 36 55, Mejl: kg4028@outlook.com

Kulturombud

Kurt Alfgården, Tel: 0760-26 36 55, Mejl: kg4028@outlook.com

Lotteriansv.

Inger Brusved, Tel: 031-89 94 15

Promenadansv.

Berit Kristiansson, Tel: 031-49 49 35

Medlemsansvarig

Ann Petersén, Tel: 0703-55 80 96

Webmaster

Kurt Alfgården, Tel: 0760-26 36 55, Mejl: kg4028@outlook.com

Programansv.

Ann-Christin Persson,Tel: 0723-22 18 78                                               Kjell Svensson, Tel: 031-45 97 66

Ljudansv.

Roland Larsson,Tel: 031-45 15 79                                                    Kjell Svensson, Tel: 031-45 97 66

Bouleansv.

Mirja-Liisa Axelsson, Tel: 031-47 18 56

Värd/Värdinna

Hans Ohlin, Tel: 0705-90 73 06 Birgitta Lundin

 

 .

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.