A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Styrelsen

Styrelsen

Övre raden från vänster: Kjell Andersson ordf., Bent Johansson v.ordf., Kurt Alfgården sekr. Nedre raden från vänster: Inger Brusved ledamot, Gunilla Johansson kassör, Ingrid Nygren ledamot, Monica Andersson suppl. Ann Petersén ledamot, saknas på bilden.

Styrelsen som valdes på årsmötet 27/2-2020 för verksamhetsåret 2020.

Ordf. Kjell Andersson Tel: 031-456680

Vice Ordf. Bengt Johansson Tel:0708-11 95 68

Kassör. Gunilla Johansson

Bitr. kassör. Inger Brusved

Sekr. Kurt Alfgården Tel: 0760 26 36 55

Studieorg. Kurt Alfgården Tel: 0760 26 36 55

Ledamöter. Ann Petersén,Tel: 0703-55 80 96                                                                                                                                                                   Ingrid Nygren                                                                                      Bengt Johansson                                                                                 Ann Petersén

Suppleant

Monica Andersson

Revisorer                                                                                    Roland Larsson,Tel: 031-45 15 79,                                                   Ann-Christin Persson, Tel: 031-18 78 20

Revisors suppleant

Lennart Pelle Persson

Lokalansv.

Kjell Svensson, Tel: 031-45 97 66

Bidragsansv.

Kjell Andersson, Tel: 031-45 66 80

Reseombud

Ann-Christin Persson, Tel: 0723- 22 18 78, Mejl: annchper@gmail.com   Kurt Alfgården, Tel: 0760-26 36 55, Mejl: kg4028@outlook.com

Kulturombud

Kurt Alfgården, Tel: 0760-26 36 55, Mejl: kg4028@outlook.com

Lotteriansv.

Inger Brusved, Tel: 031-89 94 15

Promenadansv.

Berit Kristiansson, Tel: 031-49 49 35

Medlemsansvarig

Ann Petersén, Tel: 0703-55 80 96

Webmaster

Kurt Alfgården, Tel: 0760-26 36 55, Mejl: kg4028@outlook.com

Programansv.

Ann-Christin Persson,Tel: 0723-22 18 78                                               Kjell Svensson, Tel: 031-45 97 66

Ljudansv.

Roland Larsson,Tel: 031-45 15 79                                                    Kjell Svensson, Tel: 031-45 97 66

Bouleansv.

 

Värd/Värdinna

Hans Ohlin, Tel: 0705-90 73 06 Birgitta Lundin

 

 .

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.