A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemssidan

Så fungerar vårdgarantin

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

Kontakt med primärvården samma dag.

Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett videosamtal eller ett besök.

 

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården.

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

 

Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar.

Du ska få en tid för ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det. samma tidsgräns gäller om du själv har sökt vård på en öppen specialistvårdsmottagning. Ibland kan specialistmottagningen välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning.

 

Behandling påbörjad inom 90 dagar.

Efter det att läkaren tillsammans med dig har beslutat om en viss behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för det inom 90 dagar.

 

Du kan bli hänvisad till en annan mottagning.

Du ska erbjudas vård på en annan mottagning om den första mottagningen inte kan ge dig den vård som du behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan.

Du behöver en remiss om du hänvisas till en annan mottagning för att få specialistvård. Remissen får du från den första mottagningen.

Du kan inte själv välja vilken mottagning du ska hänvisas till, om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig.

Du behöver inte tacka ja till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård, om du ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

 

Du ska få information om vårdgarantin.

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.