A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Det som varit

Höstmötet

Föreningen var närvarande med full styrka på Distriktets höstmöte i Medborgarhuset i Gamlestan.  Vi fick information från Riks och då ramför allt om skraplotteriet. Detta är en viktig inkomstkälla för alla organisations led.

Vi beslutade även om budgeten för 2017. Inga höjningar av medlemsavgiften till distriktet 90 kr av den  totala medlemmsavgiften på 360 kr. Kassören Ulla Britt Ericsson drog budgeten som i år visade på en förlust. Distriktet jobbar vidare på att minska kostnaderna samt möjligheten att öka intäkterna. 

Under 2016 har Distriktet bland annat  miskat på ytorna och på så sätt fått en lägre hyra.

Lite kort om höstmötet. Kågan

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.