A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om föreningen

Birgitta Tapper  ordf birgitta.tapper40@gmail.com tel 682 73

070-33 60 181

Sten Sundqvist v.ordf  sten.sundqvist10@gmail.com 

tel 070-24 04 359

Alf Allanius sekr   alf.allanius@gmail.com  tel 070-542 08 83

Britt Högkvist kassör                 678 93               

Marianne Rask studieorg           070-59 89 847

Mona Lodén ledamot                  685 86

Åke Rask ledamot                       072-576 87 75

Kerstin Båsk ledamot                  070-36 88 023

Cirka-Liisa Törmänen ledamot    070-346 54 54

Eva Lind ers                                 070-340 85 71

Kenneth Lind ers                           070-340 85 71

 

PRO kontakt

Birgitta Tapper är ansvarig för kontaktombuden,

ring henne vid behov.

 

Ombud till PRO:s Samorganisation Birgitta Tapper,

ers Sten Sundqvist och Mona Lodén

Ombud ABF  Marianne Rask 

Försäkringsansv/trafik            Sten Sundqvist

Lotteriansv                                Åke Rask

Reseledare                                 Styrelsen

Friskvårdsledare                        Styrelsen

Medlemsansv                             Styrelsen

Revisor Britta Ekengren och Britt Lind, ers Tord Nyberg

Firmatecknare Birgitta Tapper, Britt Högkvist och Sten Sundqvist

 

Valberedning Kerstin Båsk sammank, Bill Johansson

 

Styrelsen sammanträder första onsdagen i månaden

kl 15-17 på vår exp. Tel: 677 08.

         

       Webmaster: Madeleine Reimendal m.reimendal

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.